24.03.2014
Apstiprināts Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam

SIA „ZAAO” (ZAAO) informē, ka pašvaldības ir apstiprinājušas Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam (ZRAAP). Ziemeļvidzeme ir pirmais reģions, kurš izstrādājis reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu nākamajam periodam. Plāna mērķis ir veicināt radītā atkritumu daudzuma samazināšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos risinājumus, turpinot izglītot iedzīvotājus, par videi draudzīgu rīcību. Būtiski ir panākt, lai atkritumi nav bīstami videi un veselībai, lai tie tiek atgriezti atpakaļ otrreizējai pārstrādei un noglabāto atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam.

 

ZRAAP paredz ieviest Eiropas Komisijas noteiktās prioritātes, piemēram, atkritumu dalītās vākšanas sistēmas tālāko attīstību, veicināt sabiedrības vides apziņu un izpratni par atkritumiem kā resursiem, kā arī poligona I kārtas krātuves rekultivāciju, tāpat iesaistīšanos valsts sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un veikt citas būtiskas darbības. Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions ietver 21 novadu - Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Vecpiebalgas novadus un Valmieras pilsētu, ar kopējo pašvaldību skaitu 22. Reģiona kopējā platība ir 10 556 km2.

 

SIA „ZAAO”, kas ir visu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību uzņēmums, kā arī uz plāna izstrādes brīdi vienīgais atkritumu apsaimniekotājs reģionā, ZRAAP izstrādi veica pēc pašvaldību deleģējuma. Tā veikta pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam. Plāns sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr. 564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novērtēšanas valsts programmu”. ZRAAP nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ar plānu elektroniski iespējams iepazīties ZAAO mājas lapā: http://www.zaao.lv/public/lat/par_sia_zaao/attistibas_planosanas_dokumenti/ Iepriekšējā ZRAAP plāna 2006.-2013. gadam izpilde uzskatāma par sekmīgu un to apliecina pašvaldību sniegtais vērtējums, īpaši saistībā ar atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras izveidi un ekspluatāciju.

 

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.