04.04.2014
Arī skolēni pievienosies baltā stārķa vērotāju pulkam

AS „Latvenergo” sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB) 2014. gadā turpina baltā stārķa monitoringu un aicina iedzīvotājus un skolēnus iesaistīties 7. Starptautiskā baltā stārķa ligzdu uzskaitē. Cik ligzdas šogad tiks apdzīvotas un no jauna uzbūvētas, kur šīs ligzdas tiks veidotas, kā arī cik stārķu mazuļu piedzims – uz šiem jautājumiem atbildes sniegs šā gada monitoringa rezultāti.

2014. gadā Latvijas ornitoloģijas biedrībai ir mērķis veikt visas Latvijas balto stārķu ligzdu uzskaiti, kurā tiks uzskaitīta katra ligzda. Tādēļ AS „Latvenergo” sadarbības ietvaros šim gaidāmajam notikumam arī šogad iesaista koncerna darbiniekus un aicina piedalīties arī skolas un skolēnus.

Māra Janaus, Dr.biol., Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece: „ Šis ir neparasti agrs pavasaris – daudzi gājputni, tai skaitā arī baltie stārķi, jau ir klāt, apmēram 2-3 nedēļas agrāk nekā parasti. Arī mums šis gads ir atšķirīgs no iepriekšējiem – notiek 7.Starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaite visā to apdzīvotajā teritorijā. Latvija ir piedalījusies visās iepriekšējās uzskaitēs kopš 1934.gada, un šī reize nebūs izņēmums. Mūsu mazā zemīte ir īstena stārķu lielvalsts, jo Latvijā savus putnēnus izaudzē aptuveni 4,7% visas pasaules svēteļu, un esam līdzatbildīgi par šī putna labklājību.”

Irēna Upzare, Vides un darba aizsardzības direktore, AS „Latvenergo”: „Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas mērķis ir saglabāt un veicināt vietējo savvaļas sugu daudzveidību. Latvenergo koncerna darbinieki jau vairākus gadus aktīvi iesaistās baltā stārķa  dzīves apstākļu novērošanā. Sadarbībā ar LOB un Latvijas vadošajiem zinātniekiem esam atraduši pareizo veidu, kā, saudzējot baltā stārķa ligzdas, varam veikt savus darbus un vienlaicīgi arī izglītot  sabiedrību par rīcībām putnu aizsardzībā.”

Latvijā pēdējos gados baltie stārķi savas ligzdas visvairāk ir uzbūvējuši uz elektrolīniju balstiem, ko var skaidrot ar pielāgošanos apkārtējai videi un arī ar iedzīvotāju atteikšanos savās lauku sētās izveidot speciālas vietas stārķu ligzdošanai. Pēdējo gadu uzskaitēs noskaidrots, ka 72 % no viņiem ligzdas vij uz elektropārvades līniju balstiem. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem savus mazuļus Latvijā ik gadu izaudzē ap 10 000 pāru balto stārķu.

Piedaloties 7.Starptautiskajā baltā stārķa ligzdu uzskaitē, LOB aicina noskaidrot, cik baltā stārķa pāru pašlaik ligzdo Latvijā, cik mazuļu ir izaudzinājis katrs stārķu pāris, kur atrodas šo putnu ligzdas, cik lielā mērā cilvēki palīdzējuši tās uzbūvēt. Tuvāka informācija par iesaistīšanos uzskaitē atrodama www.dabasdati.lv un www.lob.lv.

Uzņēmuma speciālistu un biedrības ornitologu mērķis ir veicināt sabiedrības informēšanu un skaidrot tās līdzdalību populācijas saglabāšanā, piemēram, par iespējām veidot mākslīgās ligzdu pamatnes un izvietot tās savu viensētu tuvumā uzceltos balstos, jumta korēs vai uz kokiem.

Šogad, kā līdz šim, Latvijas Ornitoloģijas biedrības speciālisti veiks arī baltā stārķa ligzdu uzskaiti vairākos parauglaukumos visā Latvijā. Savukārt papildus monitorings ārpus noteiktajiem parauglaukumiem palīdzēs ornitologiem izdarīt secinājumus par baltā stārķa populāciju Latvijā, kā arī novērtēt uz elektrolīniju balstiem ligzdojošo stārķu īpatsvaru vēl precīzāk.

Latvenergo_Balta Stārķa_anketa_2014

Sandra Vējiņa AS „Latvenergo” preses sekretāre

Balta Stārķa plakāts_2014

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.