31.08.2016
Atkritumu pārstrādes veicināšanai Latvijā būs pieejams ES fondu finansējums 26,7 miljonu EUR apmērā

Lai veicinātu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību Latvijā, jau drīzumā atkritumu pārstrādei būs pieejams ES fondu finansējums 26,7 miljonu EUR apmērā. To paredz otrdien, 2016. gada 30. augustā valdības atbalstītais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums*.

 

Investīcijas plānotas jaunu atkritumu pārstrādes iekārtu (piemēram, stikla, PET vai citu sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu, kompostēšanas laukumu utml.) izveidei, kā arī esošo pārstrādes iekārtu jaudas palielināšanai.

 

Vairāk kā puse pieejamā Kohēzijas fonda (KF) finansējuma paredzēta bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei.

 

KF finansējums būs attiecināms tikai uz Latvijā radītu un attiecīgajā iekārtā pārstrādājamu atkritumu daudzumu (savukārt importēto atkritumu pārstrādes izmaksas var tikt iekļautas projekta neattiecināmo izmaksu daļā).

 

Projektus varēs iesniegt gan pašvaldības un pašvaldību iestādes, gan komersanti.

 

Iecerēto aktivitāšu mērķis ir līdz 2023. gadam palielināt atkritumu pārstrādes jaudu Latvijā par 172 000 tonnām gadā un panākt pārstrādāto un reģenerēto atkritumu daudzuma pieaugumu līdz 59% no attiecīgajā gadā radītā atkritumu apjoma.

 

Kopējais sadzīvē radīto atkritumu apjoms Latvijā ir vidēji 1,62 miljoni tonnu gadā, no kura lielāko īpatsvaru veido nešķirotie sadzīves atkritumi. Apglabāto atkritumu apjoms veido 80% no kopējā savākto sadzīves atkritumu apjoma un tas ir ļoti augsts rādītājs. Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir saistoši ES direktīvās noteiktie mērķi, tai skaitā uzdevums līdz 2020. gadam samazināt bioloģiski pārstrādājamo apglabājamo atkritumu daudzumu līdz 35 % no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma.

 

Margarita Apine

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.