08.08.2016
Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka 1. un 2. augustā veiktajās ūdens kvalitātes pārbaudēs ūdens paraugos mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts. 56 oficiālajās peldvietās* peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

 

Vēršam uzmanību, ka Inspekcija ir saņēmusi informāciju no vairākiem iedzīvotājiem, kuriem pēc peldes atsevišķās neoficiālajās peldvietās novērotas alerģiskas ādas reakcijas (nieze, izsitumi). Konstatētie simptomi nav saistīti ar mikrobioloģisko piesārņojumu.

 

Tāpēc aicinām iedzīvotājus īpaši izvērtēt peldvietas izvēli un tās ūdens kvalitāti, ja neizmantojat oficiālās peldvietas.

 

Pirms peldēšanās izvēlētajā ūdenstilpnē, īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem: netipiska ūdens krāsa un smarža, virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas), peldoši un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, zilaļģu masveida savairošanās.

 

Novērojot iepriekš minētās pazīmes, vai rodoties aizdomām, ka peldūdens kvalitāte ir pasliktinājusies, iedzīvotāji ir aicināti par to informēt Inspekciju, aizpildot anketu Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā „Vides veselība” –> „Peldūdens” –> „Iedzīvotāju līdzdalība peldūdens kvalitātes novērojumos”. Inspekcija izsaka pateicību visiem tiem sabiedriski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas ziņo par konstatētajām problēmām peldvietās.

 

Ūdens kvalitāti oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbauda visu peldsezonu – no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi, tostarp arī novērtējot neoficiālo peldvietu ūdens pārbaužu rezultātus pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas par pašvaldības līdzekļiem. Pēdējās plānveida analīzes tiks veiktas  29. un  30. augustā.

 

*Jaunāko informāciju par peldvietu ūdens kvalitāti gan oficiālajās peldvietās, gan tajās neoficiālajās peldvietās, kur ūdens kvalitātes analīzes tiek veiktas par pašvaldību līdzekļiem, skatīt Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība –> Peldūdens –> Peldūdens monitorings.

 

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas Vadītāja biroja sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Jeroščeva sadarbībā ar Sabiedrības veselības  uzraudzības nodaļu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.