11.10.2021
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Apkopota būtiskākā informācija par drošības pasākumiem Latvijā, lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, kas kritiski ietekmē veselības aprūpes sistēmas spēju ikvienam iedzīvotājam sniegt veselības pakalpojumus. Pašlaik pieņemts lēmums, ka ierobežojumi ir spēkā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

 

Svarīga ir ikviena cilvēka izlēmīga rīcība, lai samazinātu Covid-19 izplatību. Katram rūpīgi jāpārdomā, kā būtiski samazināt klātienes kontaktus, jāievēro higiēnas prasības un esošie drošības pasākumi, un ierobežojumi. Īpaši svarīgi ikkatram uzsākt un pabeigt vakcināciju pret Covid-19.

 

Detalizētu informāciju par drošības pasākumiem un ierobežojumiem Covid-19 saslimstības mazināšanai lūdzam skatīt Ministru kabineta rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", jo abi regulējumi darbojas vienlaikus. Paskaidrojošu informāciju aicinām meklēt nozaru ministriju mājaslapās.

 

Vispārējie drošības pasākumi Katra persona:
- ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas;
- samazina savus kontaktus, lūdz arī citus ievērot drošības protokolus, distancējas un nepulcējas, pareizi valkā sejas maskas, vēdina telpas, dezinficē rokas un nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību;
- ievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus;
- novērš inficēšanās riskus apkārtējiem. 
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Darbs - Darbs klātienē ar darba devēja norīkojumu, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību, ja to nevar veikt attālināti.
- Klātienē (vietās, kur ir vairāk par vienu personu) visi pareizi valkā sejas maskas. 
- Klātienē īsteno vispārējos drošības pasākumus.

Privātajā sektorā:
- Darba devējs izvērtē katra nodarbinātā darba pienākumus, specifiku un apstākļus, nosakot inficēšanās un infekcijas izplatības risku; 
- Personas, kuras atbilstoši izvērtējumam nav pakļautas inficēšanās riskam un to nerada citiem, var veikt darba uzdevumus bez derīga vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta;
- Ja atbilstoši izvērtējumam darba pienākumi jāveic klātienē, kur pastāv risks inficēties vai inficēt citus, darba devējs informē darbinieku par nosacījumu darba pienākumus veikt klātienē ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 
- Nodarbinātais uzsāk vakcināciju 7 dienu laikā pēc darba devēja izvērtējuma un pabeidz ne vēlāk kā 7 dienas pēc konkrētās vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa (vakcīnai ar 2 devām);
- Kamēr norit vakcinācijas process un vakcīnas iedarbība nav spēkā, nodarbinātajam no 2021. gada 13. oktobra ir pienākums regulāri veikt Covid-19 testus:
     - līdz 2021. gada 19. oktobrim derīgi ir antigēnu testu negatīvie rezultāti (ne vecāki par 72h); 
     - no 2021. gada 20. oktobra derīgi ir tikai laboratoriski apstiprināti negatīvi testa rezultāti, ko apliecina ar sertifikātu; 
- Ja nodarbinātais vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā (ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. novembrim), darba devējs nodarbināto atstādina no darba pienākumu veikšanas.

Valsts, pašvaldību iestādēs un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās:
- Visiem nodarbinātajiem jābūt vakcinētiem līdz 2021. gada 15. novembrim neatkarīgi no nodarbināto darba pienākumu pildīšanas veida – attālināti vai klātienē.

Visiem:
- Klātienē (vietās, kur ir vairāk par vienu personu) visi pareizi valkā sejas maskas;
- Īsteno vispārējos drošības pasākumus.

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Nepietiekamo resursu, galvenokārt cilvēkresursu, dēļ, medicīnā izsludināta ārkārtas situācija:
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests rūpīgi izvērtē, kuri izsaukumi ir steidzamāki;
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pacientus nogādā tuvākajā slimnīcā;
     - slimnīcās prioritāte ir akūtiem gadījumiem un Covid-19 gadījumu ārstēšanai;
     - ierobežoti plānveida veselības aprūpes pakalpojumi slimnīcās;
     - pacienti, kam sniegta palīdzība akūtos gadījumos augstāka līmeņa slimnīcā, turpmākai ārstēšanai var tikt pārvesti uz zemāka līmeņa slimnīcu vai novirzīti turpināt ārstēšanos mājās ģimenes ārsta uzraudzībā.
Izglītība
Bērnudārzi - Bērnudārzi darbojas kā ierasts, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.  
- Pilnībā vakcinētiem/izslimojušiem bērnudārza darbiniekiem nav reizi nedēļā jāveic Covid-19 tests. 
- Līdz 2021. gada 15. novembrim bērnudārza darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, jāvakcinējas, līdz tam darba pienākumus veicot ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veikto Covid-19 testa negatīvu rezultātu. 
- Bērni bērnudārzā netiek testēti un nelieto sejas maskas, ievēro roku higiēnu.
- Darbinieki visu laiku pareizi valkā sejas maskas un īsteno vispārējos drošības pasākumus.
Pamatizglītība un vidējā izglītība - Mācību process notiek klātienē, stingri ievērojot vispārējos drošības pasākumus.
- Līdz 2021. gada 15. novembrim darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,  vakcinējas, līdz tam darba pienākumus veicot ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veikto Covid-19 testa negatīvu rezultātu. 
- Skolēni veic rutīnas skrīninga testu. No 12 gadu vecuma mudinām vakcinēties arī bērnus
- Uzturoties mācību iestādē, skolēni un darbinieki pareizi lieto sejas maskas. 
- Nodrošina dažādu klašu un grupu plūsmu nepārklāšanos.
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Koledžas un augstskolas - Mācības notiek klātienē, stingri ievērojot vispārējās drošības prasības.
- Pārbauda izglītojamo vakcinēšanās/pārslimošanas sertifikātu.
- Uzturoties mācību iestādē, izglītojamie un darbinieki pareizi lieto sejas maskas.
- Nodrošina dažādu kursu un grupu plūsmu nepārklāšanos.
- Mācību process tiek organizēts attālināti.
Sports
Treniņi - Pārbauda dalībnieku vakcinācijas/izslimošanas sertifikātu.
- Ne mazāk kā 15 m2 vienam apmeklētājam no treniņa telpas, 2 m distance.
- Līdz 20 dalībniekiem grupā gan telpās, gan ārā.
- Treniņgrupu plūsmas nepārklājas.
- Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.
- Individuāli ārā.
Tirdzniecība
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Veikali, t.sk. tirdzniecības centros esošie, āra tirdzniecības vietas, distances tirdzniecība - Iekštelpās, pārbaudot vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu, nodrošina 15 m2 vienam apmeklētājam un pareizu sejas maskas lietošanu.
- Apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā regulē ar iepirkšanās grozu, ratu, somu u. tml. skaitu.
- Nodrošina telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, citu drošības pasākumu ievērošanu.
- Arī āra tirdzniecības vietās visiem pareizi jālieto sejas maskas.
- Tirdzniecības vietā ir noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
- Iekštelpās pieejamas šādas tirdzniecības vietas: 
      - pārtikas veikali (70% no sortimenta ir pārtikas preces);
      - aptiekas (arī veterinārās);
      - optikas veikali;
      - dzīvnieku barības veikali;
      - preses tirdzniecības vietas; 
      - higiēnas preču veikali (70% no sortimenta ir higiēnas preces);
      - telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas;
      - degvielas uzpildes stacijas.
- Tirdzniecības pārstāvji un klienti pareizi lieto sejas maskas.
- Ne mazāk kā 25 m2 vienam klientam no tirdzniecības telpas.
- Apmeklētāju skaitu regulē ar iepirkšanās grozu, ratu, somu u.tml. skaitu.
- Apmeklētāju plūsma pilnībā jānodala no vakcinēto/pārslimojušo apmeklētāju plūsmas. 
- Attālināti iegādāto preču izsniegšanu organizē atsevišķā plūsmā no vakcinētiem/pārslimojušiem klientiem vai ārtelpās. 
- Āra tirdzniecībā visiem pareizi jālieto sejas maskas.
- Tirdzniecības vietā ir noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
Tirdzniecības centri

- Noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. 
- Netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits – to nosaka ne lielāku par atsevišķās pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietās pieļaujamā apmeklētāju skaita summu.
- Jāizvieto informācija par kopējo maksimālo apmeklētāju skaitu un par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas kontaktinformācija.
- Tirdzniecības centros ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību virs 7 000 m2 jāuzstāda elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta. 
- Jānodala vakcinēto/ pārslimojušo apmeklētāju plūsma no nevakcinēto/nepārslimojušo plūsmas. 

- Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros (telpu platība virs 1500 m2 un vairāk nekā 5 tirdzniecības vietas) strādā tikai
     - pārtikas veikali (70% no sortimenta ir pārtikas preces);
     - aptiekas (arī veterinārās);
     - optikas veikali;
     - dzīvnieku barības veikali;
     - preses tirdzniecības vietas; 
     - higiēnas preču veikali (70% no sortimenta ir higiēnas preces);
     - telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas;
     - nepieciešamāko saimniecisko pakalpojumu sniedzēji (piemēram, banku filiāles, ķīmiskās tīrītavas, atslēgu servisi u. tml.).

Pakalpojumi
Vispārējie principi - Pakalpojuma sniedzējs pārbauda vakcinētas/pārslimojušas personas sertifikātu.
- Vienai personai vismaz 15m2 no publiski pieejamās telpas platības.
- Visi pareizi lieto sejas masku, ievēro pārējās drošības prasības.
- Ārā nodrošina vismaz 2 m distanci starp indivīdiem vai mājsaimniecībām.
- Pakalpojumus klātienē iekštelpās vakcinējusies/pārslimojusi persona var sniegt nevakcinētam/nepārslimojušam klientam individuāli vai vienai mājsaimniecībai.
- Vienai personai vismaz 15 m2 no publiski pieejamās telpas platības.
- Visi pareizi lieto sejas maskas, ievēro pārējās drošības prasības. 
Izklaide, atrakcijas - Iekštelpās aizliegts sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, atrakcijām, piemēram, akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos.
Sabiedriskā ēdināšana - Pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/izslimošanas sertifikātu gan iekštelpās, gan ārā.
- Sabiedriskās ēdināšanas vietas strādā no plkst. 6.00 līdz 21.00.
- Ēdiena izsniegšana līdzi ņemšanai ir bez darba laika ierobežojuma.
- Iekštelpās un ārā pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 4  personas.
- Iekštelpās un ārā vismaz 3 m attālums starp galdiņiem, ja starp tiem nav norobežojošās sienas.
- Darbinieki un apmeklētāji pareizi lieto sejas maskas, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.
- Apkalpojot klientus ar bērniem, plūsmām jābūt nodalītām laikā vai telpā: telpai ir jābūt norobežotai (piemēram, ar sienu vai norobežojošu lentu un 2 m distanci), un šīs divas apmeklētāju plūsmas nepārklājas.
- Var iegādāties ēdienu līdzņemšanai.
- Pakalpojuma saņemšanas vietā iekštelpās vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 m2.
- Visām personām jāievēro distance un pareizi jālieto sejas maskas.
Sabiedriskais transports - No 2021. gada 18. oktobra sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji, kas saņem dotāciju  no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, nevar piešķirt braukšanas maksas atlaides pilngadīgām personām, kam nav vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāta.
- Visu brauciena laiku pasažieri un vadītājs pareizi valkā sejas masku.
- Sabiedriskā transportlīdzekļa aizpildījums ir 80% (85%, ja pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutiem jāuzņem pasažieri).
- Ievēro vispārējos drošības noteikumus, regulāri vēdina transporta līdzekli.
Kultūra
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Kultūrvietas - Pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu.
- Visi pareizi valkā sejas maskas.
- Darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā 21.00, izņemot izrādes un citus pasākumu kultūrvietās, kas var beigties ne vēlāk kā 23.00.
- Apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 15 m2.
- Īsteno vispārējos drošības pasākumus.
- Kultūras pakalpojumu var sniegt vakcinēta/izslimojusi persona klātienē vienam nevakcinētam/neizslimojušam klientam vai mājsaimniecībai.
- Ievēro drošības prasības par pareizu sejas maskas valkāšanu un īsteno citus vispārējos drošības pasākumus.
Kultūras pasākumi

- Līdz 18. oktobrim spēkā pārejas noteikumi pasākumiem, kas izsludināti līdz 2021. gada 8. oktobrim.

Pārejas periodā
- pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu;
- apmeklētāji ar bērniem atsevišķā sektorā, kur jāievēro distancēšanās nosacījumi;
- bērniem līdz 12 gadiem sertifikāts nav jāuzrāda;
- bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas,  pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;
- pasākumos, kuros nav fiksētu sēdvietu, apmeklētāji pareizi lieto FFP2 respiratorus;
- pasākumos, kuros ir fiksētas sēdvietas, apmeklētāji pareizi lieto sejas maskas.

Pēc 8. oktobra izsludinātos pasākumos:
- biļešu personalizācija;
- pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu;
- bērniem līdz 12 gadiem sertifikāts nav jāuzrāda;
- bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;
- personalizētas sēdvietas, telpa aizpildīta līdz 60%;
- stāvvietas – katram apmeklētājam vismaz 3 m2, taču apmeklētāju skaita maksimums ir 60%;
- maksimālais apmeklētāju skaits 1000;
- ja apmeklētāju skaits lielāks par 500, dala sektoros, līdz 300 apmeklētājiem katrā;
- atsevišķs sektors vecākiem ar bērniem;
- sēdvietās blakus 2 personas vai viena mājsaimniecība (līdz 4 personām); 
- 2 sēdvietu distance;
- sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus - šaha laukuma veidā;
- sēdvietās apmeklētāji pareizi lieto sejas maskas;
- stāvvietās apmeklētāji pareizi lieto FFP2 respiratorus;
- nepieļauj drūzmēšanos, jāievēro 2 m distance;
- īsteno vispārējos drošības pasākumus.

Vairāk informācijas Kultūras ministrijas mājaslapā.

- Nevar apmeklēt.
Amatiermākslas kolektīvu darbība - Pārbauda dalībnieku vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikātu.
- Ne mazāk kā 15 m2 vienam apmeklētājam no mēģinājuma telpas, 2 m distance (izņemot deju nodarbību laikā).
- Līdz 20 dalībniekiem grupā gan telpās, gan ārā.
- Grupu plūsmas nepārklājas.
- Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.
- Individuāli, ja nodarbības vadītājam ir vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāts.
- Īsteno vispārējos drošības pasākumus.
Pulcēšanās
Privāti pasākumi, piketi, mītiņi, gājieni - Ne vairāk kā 10 cilvēku telpās.
- Ne vairāk kā 20 cilvēku ārā. 
Dievkalpojumi, reliģiskas darbības - Darbību sāk ne agrāk kā 6.00 un beidz ne vēlāk kā 21.00.
- Visi pareizi lieto sejas maskas.
- Vienai personai vismaz 15 m2.
- Īsteno vispārējās drošības pasākumus.
Ārvalstu braucieni
  Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts* Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
Ieceļošana Latvijā - Nav jāveic Covid-19 tests; izņēmums - ierašanās no īpaši augsta riska valstīm.
- Nav jāievēro pašizolācija; izņēmums - ierašanās Latvijā no īpaši augsta riska valstīm.
- Ierodoties Latvijā no zema riska valstīm, ir jāveic tests pirms ceļojuma uzsākšanas, pašizolācija nav jāievēro.
- Ierodoties Latvijā no augsta riska valstīm, ir jāveic tests pirms ceļojuma un ierodoties Latvijā, kā arī jāievēro pašizolācija. 
Tranzīts caur Latviju - Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv.

 

* Kas ir vakcinēta persona?

Sākot ar 15. dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar jebkuru citu Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai:

  • Comirnaty (Pfizer) (nepieciešamas divas devas);
  • Spikevax (Moderna) (nepieciešamas divas devas);
  • Janssen (nepieciešama viena deva).

Sākot ar 22. dienu līdz 90. dienai pēc vakcīnas Vaxzevria (AstraZeneca)* pirmās devas saņemšanas:

  • lai persona varētu tikt uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19 arī 3 mēnešus pēc pirmās devas saņemšanas, tai ir jāveic balstvakcinācija līdz 90. dienai;
  • pēc pabeigtas vakcinācijas personai turpinās vakcinētas personas statuss, bet, ja līdz 90. dienai nav veikta balstvakcinācija, personu vairs nevar uzskatīt par vakcinētu.

*Ceļošanas nolūkiem nepieciešamas divas devas + 14 pilnas dienas.

Vakcinācijas sertifikāts Covid-19 pārslimojušajiem

Personas, kuras pārslimojušas ar Covid-19, var iegūt vakcinācijas sertifikātu, ja 180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa ir saņemta viena no divām Covid-19 vakcīnu devām un no vakcinācijas saņemšanas brīža pagājušas 14 dienas, neieskaitot vakcinācijas dienu.

 

Aicinām apmeklēt arī citas vienotās mājaslapas sadaļas:

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Pavlova

Komunikācijas departamenta vadītāja

Valsts kanceleja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.