25.08.2016
Darba meklētājiem jauna iespēja paplašināt savas iespējas darba tirgū

Jau decembrī visiem darba meklētājiem, kas vēlas pilnveidot vispārējās prasmes un padziļināt zināšanas jomās, kuras ir svarīgas darba tirgū, būs brīvi pieejama mājaslapa http://www.job-yes.eu/, kurā tiks publicēti digitalizēti mācību materiāli cilvēku konkurētspējas paaugstināšanai.

 

Erasmus+ projekta “Job-Yes! (Devīze: “Darbam – JĀ! Izvēlies darbu, nevis pabalstu!”) ietvaros tiek izstrādāta jauna pieeja pašizglītošanās procesam, kas balstās uz moderno tehnoloģiju izmantošanu un vērsta uz lietotāja interesēm. Viena no projekta sastāvdaļām ir mājaslapa, kura būs pieejama ikvienam interesentam. Tā vēl ir pilnveidošanas procesā, bet drīz tajā būs pieejami šādi interaktīvi rīki:

 

  • Pamatprasmju novērtējums – lietotāji tiks iepazīstināti ar 48 pamatprasmēm, kas ir būtiskas mūsdienu darba tirgū. Tiks noteikts šo prasmju līmenis un veidots zināšanu portfelis;
  • Brīvi pieejamie mācību resursi – 30 tiešsaistes, digitalizēti uzdevumi pašmācībai un konkurētspējas paaugstināšanai (iekļauti arī videomateriāli, labas prakses piemēri, pētījumi)

 

Ar projekta palīdzību jaunā izglītības pieeja tiks ieviesta pieaugušo izglītības organizācijās (mūžizglītības centros). Kā pilotprojektu Latvijā, to ieviesīs un šo pieredzi nodos tālāk citām organizācijām, Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs (VPIC) Valmierā, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem. Šāds projekts tiks īstenots arī, Lietuvā, Lielbritānijā, Itālijā un Spānijā.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.