07.04.2014
Iedzīvotāju ērtībai - interaktīva šķirošanas sistēmas karte

Lai iedzīvotājiem atvieglotu publiski pieejamo šķirošas konteineru un šķirošanas laukumu atrašanās vietu noteikšanu, SIA ZAAO (ZAAO) ir izstrādājis interaktīvo šķirošanas sistēmas karti, kura pieejama uzņēma mājas lapā www.zaao.lv Kartē ir norādītas EKO punktu adreses jeb konteineru pudeļu un burku stiklam, konteineru papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam un PET režģu atrašanās vietas, kā arī šķirošanas laukumu jeb EKO laukumu atrašanās vietas visā ZAAO darbības teritorijā. Ziemeļvidzemē, Malienas un Pierīgas reģionā, kur atkritumu apsaimniekošanu nodrošina ZAAO, šobrīd pieejami 446 konteineri stikla iepakojumam, 528 konteineri papīram, PET pudelēm, polietilēnam un metālam, 176 PET režģi un 17 EKO laukumi.

 

Minētā ir publiski pieejama infrastruktūra, kura regulāri tiek pilnveidota, šķirošanas konteineru un laukumu skaits pēc pašvaldību pieteikumiem periodiski palielināsies. Šķirošanas konteinerus ZAAO tukšo bez maksas. Atgādinām, ka konteinerā stiklam drīkst mest visa veida stikla pudeles un burkas, stikla iepakojuma lauskas. Metāla gredzeni, riņķi un etiķetes nav jānoņem. Burkas un pudeles nedrīkst būt ar pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumu. Šajā konteinerā nedrīkst izmest logu, durvju, automašīnu logu stiklu, spoguļus un traukus. Konteinerā papīram, PET pudelēm, polietilēnam un metālam drīkst mest biroja papīru, žurnālus, grāmatas, kartonu, pārtikas dzērienu pakas, polietilēna plēves, plastmasas kannas, pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumu, pie nosacījuma, ja tās ir tukšas, un plastmasas pārtikas dzērienu pudeles (PET pudeles) ar visiem korķiem un etiķetēm, tās ir jāsaplacina. Konteinerā drīkst iemest arī visa veida metāla iepakojumus un priekšmetus - skārda bundžas, konservu kārbas, metāla korķus un vāciņus utt. Šajā konteinerā nedrīkst mest vienreizējas lietošanas traukus, papīra dvieļus, salvetes, konfekšu, čipsu un saldējuma iepakojumus, kā arī plastmasas rotaļlietas, eļļas, kečupa pudeles, tekstila izstrādājumus un citus sadzīves atkritumus. PET režģi paredzēti saplacinātām plastmasas dzērienu pudelēm. EKO laukumos bez maksas pieņem papīru, kartonu, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas), polietilēna plēvi, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumu, pudeļu un burku stiklu, logu stiklu, sadzīves metāla priekšmetus, sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī sadzīvē radušos bīstamos atkritumus. Par samaksu privātpersonas vairākos EKO laukumos var nodot dažāda veida nestandarta atkritumus - lielgabarīta atkritumus, tīrus un jauktus celtniecības atkritumus, zaļos, kompostējamos atkritumus. Karti iespējams apskatīt šeit: karte

 

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.