03.07.2015
Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām ir jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka gadījumos, kad fiziskā persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, tas ir uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Ja fiziskā persona ienākumu gūst no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

 

Veicot uzraudzības pasākumus, VID ir konstatējis, ka viens no izplatītākajiem fizisko personu veiktās saimnieciskās darbības veidiem ir tieši nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana, tostarp tos piedāvājot dažādos interneta portālos, piemēram, www.ss.lv, www.booking.com, www.zip.draugiem.lv, www.airbnb.com u.c.

 

Tādēļ VID aicina fiziskās personas pildīt savu nodokļa maksātāja pienākumu un, izpildoties saimnieciskās darbības reģistrēšanas nosacījumiem, reģistrēt saimniecisko darbību, deklarēt un nomaksāt nodokļus.

 

VID atgādina, ka par fiziskās personas saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību.

 

Fiziskās personas darbību kvalificē kā saimniecisko darbību, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 

1) darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;

2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk eiro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma atsavināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu);

3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

VID vērš uzmanību, ka darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, kas ir viens no izplatītākajiem fizisko personu saimnieciskās darbības veidiem, darbības regularitāti konstatē, vērtējot darījumu ekonomisko būtību, tādējādi nav nepieciešams liels darījumu skaits, lai fiziskās personas darbību kvalificētu kā saimniecisko darbību.

 

Ja fiziskā persona ienākumu gūst no īpašuma, piemēram, iznomājot vai izīrējot nekustamo īpašumu, pārdodot īres tiesības, nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, un tai nerodas saimnieciskās darbības izdevumi, vai tie ir nebūtiski, personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas[1]. Savukārt pārējos gadījumos saimnieciskā darbība ir jāreģistrē VID pirms tās uzsākšanas. Saimnieciskās darbības veicējiem ir iespēja izvēlēties piemērotāko no iespējamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas režīmiem[2].

 

VID brīdina, ka savlaicīgas saimnieciskās darbības nereģistrēšanas gadījumā var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 165.2 pantu „Nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana”, piemērojot naudas sodu no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit eiro.

 

Plašāka informācija par saimniecisko darbību un tās reģistrēšanu pieejama VID mājaslapā sadaļā Nodokļi/Saimnieciskās darbības veicēji. Aicinām arī apmeklēt VID bezmaksas seminārus tieši jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem - saimnieciskās darbības veicējiem, kas notiek visā Latvijā.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu Uzdot jautājumu VID.   Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389 e-pasts komunikacija[uz]vid[punkts]gov[punkts]lv

 


[1] Plašāka informācija pieejama VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi/Saimnieciskās darbības veicēji” (Nereģistrēta saimnieciskā darbība).
[2] Plašāka informācija pieejama VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi/Saimnieciskās darbības veicēji”  
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.