01.06.2016
NVA atbalsts skolēniem un jauniešiem

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums sākas 1.jūnijā - Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Iespēju strādāt vasaras brīvlaikā šogad varēs izmantot vairāk nekā 4 tūkstoši skolēnu, viņi strādās veikalos, ēdināšanas uzņēmumos, kultūras un sporta iestādēs, birojos, lauksaimniecībā, pašvaldībās un citās darba vietās. Darba devēji skolēniem ir piedāvājuši izmēģināt savas spējas tādās profesijās kā pārdevēja palīgs, palīgstrādnieks, labiekārtošanas strādnieks, apkopējs, lauksaimniecības palīgstrādnieks, pavāra palīgs, lietvedis, sētnieks, muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs. Pieteikto profesiju vidū ir arī  multimediju dizaina speciālists, bibliotekāra palīgs, dekorētājs, fotogrāfs, ekskursiju gids, jaunākais fondu glabātājs, kultūras pasākumu organizators, lidostas aviodrošības dienesta darbinieks u.c. Strādājot pie darba devējiem, skolēni gūs ļoti vērtīgu praktisku priekšstatu par darba dzīvi, uzzinās, kas ir darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības.

 

Jauniešu nodarbinātības veicināšana ir viena no NVA darbības prioritātēm.  Lai jau skolas solā palīdzētu jauniešiem orientēties mūsdienu darba tirgū un savlaicīgi plānot profesionālo dzīvi, NVA piedāvā vairākus pakalpojumus, tostarp, skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, karjeras konsultācijas, iespējas izzināt sevi un savu profesionālo piemērotību, izmantojot NVA interneta vietnes sadaļu „Karjera”. Sadarbojoties ar mācību iestādēm, NVA ik gadu rīko arī īpašas Karjeras dienas Latvijas skolās, kurās piedalās gan karjeras konsultanti un nodarbinātības eksperti,  gan augstskolu pārstāvji. NVA karjeras speciālisti skolām regulāri nosūta aktuālo un noderīgo informāciju par jauniešu turpmākās izglītības un karjeras iespējām, profesijām un darba tirgus novitātēm.

 

Jebkurā NVA filiālē jaunietis var pieteikties karjeras konsultācijai, turklāt pieteikt karjeras konsultāciju var arī elektroniski - pašapkalpošanās portālā NVA interneta vietnē. Karjeras konsultants izglītos jaunieti profesionālās piemērotības, karjeras izvēles un plānošanas jautājumos, kā arī sniegs psiholoģisko atbalstu, motivēs un iedrošinās viņu būt aktīvam un mobilam, īstenojot savas profesionālās ieceres. Izzinot jauna cilvēka vēlmes, dotības un mērķus, karjeras konsultants sniedz padomus, kas jaunietim jādara savas profesionālās izaugsmes labā.

 

Par ceļvedi karjeras veidošanā var kalpot arī  NVA interneta vietnes sadaļa "Karjera." Plānojot savu profesionālo karjeru, ir vērts ielūkoties sadaļā „Jauniešiem”, kur atrodamas dažādas sevis izpētes metodikas. Šeit ir iespējams „pielaikot” dažādas profesijas, izvēloties to, kas varētu būt vispiemērotākā konkrēta jaunieša interesēm un prasmēm, kā arī uzzināt, kāda izglītība ir nepieciešama un kur apgūt izvēlēto profesiju. Sadaļā „Kas es esmu?” jaunietim tiek piedāvāti testi un aptaujas, kas palīdz rast atbildes uz ļoti svarīgiem profesionālās izvēles jautājumiem. Savukārt sadaļa „Par ko kļūt?” ļauj iepazīties ar profesijām, kas atbilst jaunieša interešu jomai, lai no lielās daudzveidības varētu izvēlēties sev vispiemērotāko. Ja ir jāizvēlas, kur mācīties, labs palīgs būs sadaļa „Kur mācīties tālāk”.

 

NVA interneta vietnē ievietota arī darba meklētāja rokasgrāmata ”Ceļā uz darbu: soli pa solim”, kurā apkopoti noderīgi padomi, tostarp, kā veidot CV un rakstīt motivācijas vēstuli, kā ģērbties, dodoties uz darba interviju, kā gatavoties darba pārrunām u.c. Rokasgrāmatā ir iekļautas arī 16 darba lapas, kuru aizpildīšana palīdzēs jaunietim precīzāk izzināt sevi un sagatavoties rezultatīvai darba meklēšanai.

 

Lai sekmētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti darba tirgū, NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Jauniešu garantijas”, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Jauniešiem bezdarbniekiem tiek piedāvāta palīdzība darba meklēšanā, karjeras konsultācijas, atbalsts reģionālajai mobilitātei, iespēja iesaistīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā  un neformālajā apmācība, profesionālo interešu izzināšanas pasākumā "Darbnīcas jauniešiem". NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki var iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, iesaistoties tādos nodarbinātības pasākumos kā "Pirmā darba pieredze jaunietim", "Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem", „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā.” Uzņēmīgākie jaunieši var saņemt arī atbalstu pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai.

 

Aicinām jauniešus aktīvi izmantot NVA piedāvātās iespējas!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.