02.02.2023
Par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtības izmaiņām reģionālajā sabiedriskajā transportā

2023. gadā tiks mainīta valsts noteikto atvieglojumu izmantošanas kārtība reģionālajā sabiedriskajā transportā. Pēc sistēmas modernizācijas valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu un vilcienu maršrutos pasažieri varēs izmantot, reģistrējot derīgu eID karti.

 

Jaunā sistēma vienkāršos pasažieriem braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanu, jo turpmāk cilvēkiem būs nepieciešams tikai viens dokuments – eID karte, kura būs jāreģistrē biļešu tirdzniecības vietā, pie konduktora kasiera vai pie autobusa vadītāja. Visu pārējo paveiks pati sistēma, tostarp nolasīs, kāda tieši atlaide personai pienākas. Pasažierim vairs nebūs jāinformē transporta vadītājs par pienākošos atvieglojumu un nevajadzēs arī uzrādīt citas apliecības, kas nereti mēdza pazust, izbalēt un bija grūti salasāmas.

 

Plānotās izmaiņas attieksies uz personām ar pirmās un otrās invaliditātes grupu, bērniem ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, kas braukšanai reģionālajā sabiedriskajā transportā izmanto valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus.

 

Personas, kam pienākas braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajā transportā, bet nav eID kartes, Autotransporta direkcija aicina nekavēties un savlaicīgi to noformēt kādā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļām. Plašāk par eID karšu saņemšanu iespējams uzzināt, zvanot uz PMLP informatīvo tālruni: +371 67209400.

 

Pēc jaunas kartes jādodas arī tiem eID kartes īpašniekiem, kuriem karte ir izsniegta līdz 2019. gada 1. septembrim. Šajās kartēs nav pieejama Autorizētās identifikācijas sīklietotne (AIF), un tāpēc ir nepieciešams saņemt jaunu eID karti, lai arī turpmāk varētu izmantot valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus reģionālās nozīmes sabiedriskajā transportā.

 

Ja eID karte ir izsniegta laikposmā no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. decembrim un persona šajā laika periodā bija sasniegusi vismaz 14 gadu vecumu, eID kartei nepieciešams aktivizēt braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas funkcionalitāti. Ņemot līdzi eID kartes PIN kodus, to ir iespējams izdarīt gan Ceļu satiksmes drošības direkcijas Klientu apkalpošanas centros (CSDD KAC), gan PMLP. Ja eID kartes PIN kodi ir nozaudēti, tad karti būs iespējams aktivizēt tikai kādā no PMLP nodaļām.

 

Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai pilnībā gatavas ir visas eID kartes, kas ir izdotas no 2021. gada 28. decembra. Šo karšu īpašnieki varēs izmantot visus pienākošos braukšanas atvieglojumus, uzrādot savas eID kartes, kolīdz jaunā sistēma sāks darboties.

 

Plašāk iepazīties ar aktuālo informāciju par braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas jauno kartību iespējams Autotransporta direkcijas mājaslapas sadaļā “Braukšanas maksas atvieglojumi”: https://www.atd.lv/lv/braukšanas-maksas-atvieglojumi

 

Informāciju sagatavoja:

SIA “Mediju tilts”

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.