03.07.2015
Par Veselības inspekcijas piedāvātajām e – iespējām iedzīvotājiem

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) atgādina par iedzīvotāju ērtībai izstrādātājiem e-pakalpojumiem*, kuri ir pieejami portālā www.latvija.lv un Inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv. E-pakalpojumi ir izstrādāti ar mērķi atvieglot klientu sadarbību ar Veselības inspekciju, piedāvājot ikvienam papildu iespēju saziņai ar Inspekciju.

 

E-pakalpojumiem ir vairākas būtiskas priekšrocības. Portālā www.latvija.lv iesniegtie iesniegumi vai pieteikumi ir juridiski līdzvērtīgi papīra formātā vai ar e-parakstu iesniegtajiem dokumentiem. Iesnieguma aizpildīšana portālā www.latvija.lv ir ļoti vienkārša - iedzīvotājam ir tikai jāievada visa nepieciešamā informācija stingri definētajos laukos. Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un nosūtīt Veselības inspekcijai iedzīvotājam ērtā laikā.

 

Patlaban iedzīvotāji portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai” (pakalpojumu var atrast arī Inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā „E-pakalpojumi” Iesniegums Veselības inspekcijai), var sagatavot un iesniegt elektronisku iesniegumu vai atsauksmi par Inspekcijas kompetences jomām. Piemēram, par higiēnas prasību ievērošanu sabiedriskajās vietās (ārstniecības iestādēs, izglītības iestādēs, frizētavās u.c.), par dzeramā un peldvietu ūdens kvalitāti, par nekvalitatīvi veiktu ārstēšanu, par aptiekās sniegtajiem pakalpojumiem, zāļu izsniegšanu u.c. Plašāka informācija par iesniegumu izskatīšanu ir pieejama Inspekcijas tīmekļvietnē: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/izskat

 

Savukārt, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai” (Inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā „E-pakalpojumi” Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai), var sagatavot un iesniegt Inspekcijai elektronisku pieteikumu. Piemēram, atzinumam par objekta higiēnisko novērtējumu, atzinumam par testēšanas pārskatu, produktu higiēnas novērtējumam u.c. Plašāka informācija par pieteikumiem ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē: http://vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/vides-veseliba

 

Papildus jau iepriekšminētajam Inspekcija ir izstrādājusi arī informatīvo e-pakalpojumu, ar kura palīdzību iedzīvotāji šobrīd var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izglītības iestādēm (skolas un pirmsskolas izglītības iestādes), bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (t.sk. auklēm), skaistumkopšanas saloniem, solārijiem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm, to izpildes veidiem, kā arī citu noderīgu informāciju. Informatīvā e-pakalpojuma saturu ir paredzēts papildināt arī ar citu Inspekcijas kompetences jomu normatīvo aktu un to izpildes veidu aprakstu.

 

Informācija ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā E-Pakalpojumi  Informācija par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci. Ievadot meklētāja laukā interesējošā pakalpojuma atslēgvārdu, piemēram, „peldbaseins”, jebkurš var iepazīties ar higiēnas prasībām, kurām jābūt ievērotām publiskajos peldbaseinos, kā arī citu noderīgu informāciju. Informatīvais e-pakalpojums sniedz iespēju iegūt visu nepieciešamo informāciju vienuviet, tādējādi ietaupot laiku.

 

Papildu informāciju par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem ir iespējams iegūt Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā E-pakalpojumi: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/epakalpojumi vai rakstot uz e-pastu: epak[punkts]info[uz]vi[punkts]gov[punkts]lv

 

*Inspekcijas e-pakalpojumi izstrādāti ERAF projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1. posms” ietvaros.  

 

Iepazīties ar Inspekcijas izstrādāto informatīvo materiālu „Elektronisks paziņojums par nepārtrauktas darbības tālruņa numuru un kontaktpersonām, kuras atbild par zāļu atsaukšanu” var šeit  

 

Informāciju sagatavoja: Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Agnese Gusarova, tālrunis: 28342858, e-pasts: agnese[punkts]gusarova[uz]vi[punkts]gov[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.