04.06.2021
Aicina iedzīvotājus iesaistīties Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanā

Turpinot 2020. gadā iesākto sadarbību informācijas izplatīšanā par invazīvajām sugām, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē par aktualitātēm invazīvo sugu pārvaldības jomā.  

 

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību, Pārvalde LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) ietvaros ir izstrādājusi vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt informāciju par 50 invazīvām sugām, to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm.

 

Vietne ir pieejama jebkuram interesentam saitē http://bit.ly/invazivs

 

Lai veicinātu Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu, Pārvalde aicina iedzīvotājiem iepazīties ar Spānijas kailgliemeža iespējamo ietekmi, tā izplatības ierobežošanas metodēm un veicināt ierobežošanas pasākumu veikšanu.

 

Informatīvie materiāli:

 

Aicinām:

  • Īpaši uzmanību pievērst mazdārziņu rajoniem vai parkiem, kas nereti ir Spānijas kailgliemežu dzīvotnes un tālākas izplatības avoti;
  • Ziņot par jauniem Spānijas kailgliemeža atradņu gadījumiem, izmantojot vietni “Invazīvo sugu pārvaldnieks” (http://bit.ly/invazivs);
  • Vēršam uzmanību, ka konteineriem, salasīto īpatņu utilizācijai, jābūt tādiem, kas novērš kailgliemežu izkļūšanu no tiem. Kā arī atkarībā no kailgliemežu apstrādē izmantotajām ķīmiskajām vielām ir jāizvēlas atbilstošas utilizēšanas metodes, kuras novērš piesārņojumu videi vai nejaušu sugas izplatīšanu. 

 

 

Par Spānijas kailgliemežu atlieku utilizēšanu

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir saņēmis Dabas aizsardzības pārvaldes lūgumu ieteikt risinājumus Spānijas kailgliemežu (turpmāk – gliemežu) atlieku utilizēšanai. Atkritumu apsaimniekošanas likuma pirmā panta ceturtajā prim daļā ir definēti bioloģiski atkritumi, starp kuriem citu starpā ir bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi. Sāls vai vara sulfāta šķīdumā bojā gājuši gliemeži ir uzskatāmi par bioloģiskiem atkritumiem. Gliemežu atrašanās sāls šķīdumā vai 1% vara sulfāta šķīdumā atkritumu klasifikāciju nemaina. Tomēr, ja vara sulfāta koncentrācija pārsniedz 1%, atkritumi ir uzskatāmi par bīstamiem un tos var apsaimniekot bīstamo atkritumu apsaimniekotājs, kuram ir atbilstošas Valsts vides dienesta izsniegtas atļaujas.

 

Ja bojā gājušo gliemežu daudzums ir samērojams ar mājsaimniecības iespējām, tos var ievietot kompostā vai aprakt, pēc iespējas samazinot vara sulfāta šķīduma nonākšanu vidē. Savukārt, ja ir plānots veikt koordinētu gliemežu savākšanu un savāktais apjoms sasniedz būtiskus apjomus, tas ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir tiesības apsaimniekot bioloģiskos atkritumus vai bīstamos atkritumus, ja vara sulfāta šķīduma koncentrācija pārsniedz 1%. VVD ieskatā, piemērota apsaimniekošanas darbība ir nodrošināma, piemēram, biogāzes stacijās, ar kurām pašvaldības var vienoties par gliemežu apsaimniekošanu un precizēt piegādes nosacījumus, vai tās var pieņemt gliemežus arī sāls vai vara sulfāta šķīdumā.

 

VVD vērš uzmanību, ka Valsts augu aizsardzības dienests ir kompetentā iestāde par ķīmiskās vielām, kas ir iegādātas, izmantotas ar mērķi aizsargāt dārzu un faktiski ir lietotas kā augu aizsardzības līdzeklis.

 

 

Pateicoties sabiedrības un pašvaldību aktivitātei 2020. gada laikā tika konstatētas 49 jaunas šīs sugas atradnes, kā rezultātā līdz 2021. gadam ir apstiprinātas 108 sugas atradnes. Vienlaikus norādām, ka nepilnīgā normatīvā regulējuma invazīvo sugu jomā dēļ šobrīd Spānijas kailgliemezis tāpat kā daudzas citas invazīvas sugas vēl nav iekļautas nacionālajā invazīvo sugu sarakstā. Tomēr ņemot vērā šo sugu ietekmi un nepieciešamību visiem zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem iesaistīties to izplatības ierobežošanā.  

Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris izplatība Latvijā (uz 2020.gada beigām)

 

 

Informāciju sagatavoja:

Dabas aizsardzības pārvalde

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.