31.05.2016
Piedalās starpnozaru konferencē Slovākijā

Biedrības ”Atbalsts Valkas ģimenēm” pārstāve I.Leicāne no 2016.gada 13.aprīļa līdz 16.aprīlim  Bratislavā  (Slovākija) piedalījās starpnozaru konferencē “On Track”, kurā tika runāts par  NEET jauniešiem, kuri nav nodarbināti, nav izglītības sistēmā un nav iesaistīti apmācībās, un demonstrēti labās prakses piemēri  sadarbībai starp jaunatnes darbu un citām nozarēm - gan formālo izglītību, gan nodarbinātības, sociālās un uzņēmējdarbības nozarēm, apvienojot  42 dažādas ieinteresētās personas. Šī konference bija kā starptautisks pasākums profesionāļiem no dažādām nozarēm, kur tika meklēti  risināti,  kā radīt labākas iespējas jauniešiem NEET situāciju gan sabiedrībā, gan darba tirgū. Jautājums par jauniešiem NEET situācijā ir aktuāls visā Eiropā.

 

Konferences mērķis - veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp profesionāļiem no dažādām nozarēm, lai radītu labākas iespējas jauniešiem, kas ir  NEET situācijā, lai nodrošinātu viņu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā un integrāciju darba tirgū.

 

Pasākums bija daļa no jau esoša ilgtermiņa pasākumu kopuma, kuri  jau bija notikuši gan Somijā 2014. gadā, kur piedalījāmies arī mēs, gan Bukarestē - Rumānijā 2015. gadā, kur nāca kopā ieinteresētās personas gan no  formālās, gan neformālās un biznesa vides, lai rastu idejas un apmainītos ar pieredzi kā strādāt kopā, kā atrast novatoriskas un reālas  metodes šīs situācijas uzlabošanai.

 

Semināru organizēja un vadīja Slovākijas Nacionālās aģentūras Erasmus +:Programma - sadarbībā ar SALTO Inclusion resursu centru un ar Turcijas un Beļģijas-FR E +: YiA valstu aģentūru atbalstu. Konferencē pulcējās 42 profesionāļi no dažādām nozarēm: jaunatnes darba, izglītības, sociālā darba, nodarbinātības, strādāja  pie NEET tēmas. Šajā konferencē piedalījās septiņpadsmit Eiropas valstis:Beļģija-FL, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Igaunija, Somija, Vācija, Īrija, Itālija, Latvija, Nīderlande, Polija, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Turcija un Lielbritānija. Vislielāko ieguvumu var uzskatīt tieši šo NEET situācijas skaidrojums dažādu valstu kontekstā, kā arī labās prakses piemēri deva ļoti labu priekštatu par to, kā realizēt to pie mums Latvijā. Tika meklētas iespējas un idejas turpmākai sadarbībai starp dažādu nozaru pārtāviem-gan NVA, gan sociālajiem dienestiem un jauniešu organizācijām un uzņēmējiem. Konferences dalībnieki apmeklēja veiksmīgus vietējos projektus Bratislavā, kur bija iespēja noklausīties starptautisko un vietējo ekspertu prezentācijas.

 

Neformālās vakara sarunās tika apspriesta arī kopējā situācija bēgļu jauniešu kontekstā un tas deva ieskatu par reālo situāciju, kāda ir bēgļu jautājumā Eiropā.

 

Dalību konfernecā finasēja programma ”Erasmus+” , kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra. Sīkāk ar informāciju  var  iepazīties : http://www.salto-youth.net/ontrackconference.

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.