03.06.2016
Pieejams Eiropas Savienības un nacionālais līdzfinansējums ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai vides un klimata jomās

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) informē, ka Eiropas Komisijas mājas lapā 2016. gada 19.maijā ir publicēts uzsaukums projektu iesniegšanai Eiropas Kopienas LIFE programmas Vides un Klimata apakšprogrammās 2016.gadā.  Projektu īstenošanai pieejams arī nacionālais līdzfinansējums. Plašāka informācija par projektu iesniegšanu Eiropas Komisijā un informācija par nacionālā līdzfinansējuma saņemšanu - http://bit.ly/2855dJN.

 

Lai atbalstītu LIFE programmas finansējuma apgūšanu Vides un Klimata pasākumu apakšprogrammās VARAM un LVAFA piektdien, 10.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā rīko LIFE programmas informatīvo semināru par projektu pieteikumu gatavošanu un iesniegšanu. Seminārs sniegs iespēju iegūt informāciju un izpratni par LIFE programmu, tās galvenajiem elementiem un sniegtajām iespējām, saņemt informāciju par uzaicinājumiem iesniegt projektus, un, jo īpaši saņemt skaidras norādes attiecībā uz pieteikšanās procesu – prioritārās jomas, projektu veidi, finansēšanas mehānismi un finansējuma mērķi, kā arī par nacionālā līdzfinansējuma iespējām un iepriekš pieļautajām kļūdām. Semināra darba kārtība un pieteikšanās anketa (iepriekšēja pieteikšanās obligāta) pieejama šeit: http://bit.ly/1WxNAyt. Semināru būs iespēja vērot video tiešraidē: http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide

 

Par programmu

LIFE programma ir Eiropas Savienības (ES) finansēts instruments vides un klimata pasākumiem un projektiem, lai uzlabotu ES vides un klimata politikas un likumdošanas īstenošanu. LIFE atbalsta projektus divās apakšprogrammās – Klimata pasākumu un Vides apakšprogrammā. LIFE programmas darbības laiks ir no 2014.gada līdz 2020.gadam ar kopējo pieejamo investīciju apmēru 3,456.7 miljoni eur. Apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī Nacionālais līdzfinansējums.

LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 32 projekti un tiek ieviesti 12 projekti.

Vairāk informāciju par programmu var uzzināt, apmeklējot mājaslapu: bit.ly/LIFEprojekts

 

Par projektu

Eiropas Komisijas LIFE programmas projekts Nr. LIFE14CAP/LV/000002 “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”(CAP LIFE LAT)  ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un  Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots projekts ar mērķi veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem. Projekta ietvaros tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, izstrādāta mentoru programma un  organizēta īpaša konsultatīvā padome efektīvākai mērķu sasniegšanai.

 

Vairāk informāciju par programmu var uzzināt, apmeklējot mājaslapu: http://bit.ly/24k450b

CAP LIFE LAT atbalsta vienības kontakti:

Jānis Vēbers, LIFE atbalsta vienības vadītājs

j

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.