06.07.2022
Stājas spēkā grozījumi OCTA likumā, kas paredz apziņošanas kārtību, ja polise zaudē spēku pirms termiņa

Ar 1. jūliju stājas spēkā grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (turpmāk – OCTA) likumā, kas paredz, ka turpmāk, slēdzot apdrošināšanas līgumu, polises pircējam būs jāsniedz sava un transportlīdzekļa īpašnieka kontaktinformācija, lai gadījumos kad apdrošināšanas līgums zaudēs spēku pirms tā beigu termiņa, būtu iespējams informēt transportlīdzekļa īpašnieku par OCTA polises derīguma beigām un polises pircēju par apdrošināšanas prēmijas atmaksas iespējām.

 

“Esam secinājuši, ka ir ievērojams tādu gadījumu skaits, kad autoīpašnieki nezina, ka to OCTA polise ir zaudējusi spēku vēl pirms tās beigu termiņa. Lai arī vairums zina, ka OCTA polise vairs nav spēkā esoša, piemēram, ja mainās transportlīdzekļa īpašnieks, tomēr ir arī citi likumā noteiktie gadījumi, kad polise zaudē spēku,” informē Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja (turpmāk – LTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins, piebilstot, ka pēdējā laikā īpaši aktuāls šis jautājums bijis kontekstā ar taksometru vadītājiem, kuriem saņemot jaunu licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem, OCTA polise automātiski zaudē spēku.

 

Lai novērstu gadījumus, kad transportlīdzekļa īpašnieks nezina, ka apdrošināšanas līgums zaudējis spēku pirms tā beigu termiņa, turpmāk slēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinājuma ņēmējam būs jāsniedz apdrošinātājiem transportlīdzekļa īpašnieka (līzinga gadījumā turētāja) un paša apdrošinājuma ņēmēja kontaktinformācija – e-pasts vai mobilā tālruņa numurs. “Šie dati tiks nodoti LTAB, kas savukārt uz norādīto kontaktinformāciju nosūtīs paziņojumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanos pirms termiņa,” skaidro J.Abāšins.

 

LTAB valdes priekšsēdētājs norāda, ka jaunā apziņošanas kārtība sniegs polises pircējam informāciju arī par apdrošināšanas prēmijas atmaksas iespējām: “Gadījumā, ja OCTA polise zaudē spēku pirms tās beigu termiņa, transportlīdzekļa īpašnieks var vērsties pie apdrošināšanas kompānijas, kur iegādāta polise, lai vienotos, kā saņemt atmaksu par neizmantoto periodu. Summa par neizmantoto periodu var tikt pārskatīta uz norādīto bankas kontu vai arī var tikt novirzīta samaksai par citu OCTA polisi tajā pašā apdrošināšanas kompānijā.”

 

LTAB savā mobilajā lietotnē LTAB OCTA jau pērn ieviesa jaunu funkciju – informācijas nosūtīšanu autoīpašniekiem gadījumā, ja OCTA polise zaudē spēku vēl pirms tās beigu termiņa. “Pēc mūsu aprēķiniem, LTAB OCTA mobilo lietotni lejuplādējuši aptuveni 100 tūkstoši autovadītāju. Mūsu mērķis ir nemitīgi pilnveidot lietotni ar ērtu funkcionalitāti un autovadītājiem noderīgu informāciju,” stāsta J.Abāšins.

 

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle un «Balcia Insurance» SE.

 

Informāciju sagatavoja:

Gints Lazdiņš,

LTAB sabiedrisko attiecību konsultants

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.