27.02.2014
Stājušies spēkā jauni noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu

 21.februārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.71 „Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Noteikumi apstiprina jaunu uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma veidlapu: Uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums

Tāpat noteikumi paredz, ka tiesas nolēmumu, kas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par uzturlīdzekļu izmaksu, personai vairs nebūs jāiesniedz, bet to Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija iegūs elektroniski no Tiesu informatīvās sistēmas, izņemot atsevišķus gadījumus, piemēram, ja ir ārvalsts tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu.

Lai konstatētu uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, paliek spēkā līdzšinējā kārtība, proti, personai tiesā jāizņem izpildu raksts, jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam un jālūdz sagatavot izziņu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai. Minēto izziņu zvērināts tiesu izpildītājs pats nosūtīs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.

Līdz ar to, turpmāk personai, lai saņemtu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, būs jāiesniedz tikai iesniegums.

 

Iesniegumu iespējams iesniegt:

  • izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo E-pakalpojumu - pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai;
  • to pašrocīgi parakstītu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai uz adresi - Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, LV–1010;
  • to ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas elektroniskā pasta adresi – pasts[uz]ugf[punkts]gov[punkts]lv.
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.