08.08.2017
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā katra mēneša 2.piektdienā Valsts darba inspekcija

Šonedēļ, 2017.gada 11.augustā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.

 

Valkas novada VPVKAC telpās

VDI pakalpojumu sniegšana notiek

katra mēneša 2.piektdienā

no plkst.9:30 līdz plkst.12:30

 

Informācijai – no 2017.gada 1.jūnija Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), var saņemt Valkas novada VPVKAC sekojošus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus:

  • Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID),
  • Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD),
  • Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI),
  • Lauku atbalsts dienests,
  • Lauksaimniecības datu centrs,
  • Uzņēmumu reģistrs,
  • latvija.lv

 

Izveidotajā Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

 

VID konsultatīvais tālrunis: 67120000

VZD informatīvais tālrunis: 67038800

 

VPVKAC jeb Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija:

Tālrunis: 66954878

Adrese: Rīgas iela 25, Valka

e-pasts: valka[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv

 

 

Sīkākai informācijai:

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs

 

 

Valkas novada VPVKAC darba laiks:

Pirmdiena: 8:00 – 18:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 18:00

 

Otrdiena: 8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 17:00

 

Trešdiena: 8:00 – 17:00

 

Ceturtdiena: 8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 17:00

VZD klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

 

Piektdiena: 8:00 – 16:00

VDI klientu pieņemšanas laiks katra mēneša 2.piektdienā 9:30 – 12:30

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada VPVKAC

vadītāja Linda Zariņa

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.