20.10.2014
“Via Hanseatica” noslēguma konferencē atzīmēs projekta sasniegumus un vienosies par nākotnes plāniem

No 27.-28.oktobrim Sanktpēterburgā notiks projekta “Via Hanseatica” noslēguma konference “Kultūra un tūrisms kā attīstības faktori attālajās Baltijas jūras reģiona teritorijās: Via Hanseatica pieredze”. Konference pulcēs vairāk kā 100 dažādus tūrisma nozares pārstāvjus, arī  tūrisma attīstītājus, pārstāvjus no pašvaldībām, gidus un tūrisma uzņēmējus, kuri sniedz pakalpojumus “Via Hanseatica” maršrutā. Vidzemes plānošanas reģions ir projekta vadošais partneris, maršruta izveidē iesaistījušās arī sešas Vidzemes pašvaldības –Valkas novada, Strenču novada, Kocēnu novada, Cēsu novada un Siguldas novada pašvaldības, kā arī  Valmieras pilsētas pašvaldība.

 

Konferences galvenais mērķis ir popularizēt projekta laikā sasniegto, palielināt tūrisma maršruta “Via Hanseatica” atpazīstamību, kā arī stiprināt līdzšinējos radītos pārrobežu sadarbības tīklus, sniedzot iespēju formēties arī jauniem.

 

Konferences laikā tiks sniegts ieskats arī par Latvijas, Igaunijas un Krievijas  tūrisma attīstību, rosinot klātesošos iedvesmoties jaunām sadarbības idejām nākotnē.

 

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar “Via Hanseatica” tūrisma maršruta attīstību, sekojot stāstam, kā drosmīga ideja pārtapa par veiksmīgu tūrisma produktu, kas lēnām kļūst par tūrisma zīmolu. Svarīgi uzsvērt arī sadarbības nozīmīgumu starp maršruta attīstītājiem un uzņēmējiem, kopīgi popularizējot maršrutu un ejot uz vienotu mērķi. Sadarbības tīkli un klasteru iniciatīvas ir nozīmīgi elementi, attīstot tūrismu nomaļos reģionos, un tieši to “Via Hanseatica” atbalsta un pēc tāda principa darbojas.

 

Konferencē tiks prezentētas uzņēmēju idejas un līdzšinējā pieredze – tas kalpos par iedvesmas avotu  jaunai sadarbībai, ļaujot uzturēt “Via Hanseatica” tūrisma maršrutu dzīvu arī nākotnē, pēc tam, kad oficiāli projekta īstenošana būs beigusies.

 

Lai pasvītrotu sadarbības nozīmi, visu trīs valstu reģionālās koordinējošās organizācijas konferences laikā parakstīs vienošanos, nosakot, kā turpmāk, uz sadarbības pamata tiks attīstīts pārrobežu tūrisma mašruts “Via Hanseatica”. Tūrisma maršrutam “Via Hanseatica” ir gaidāma daudzsološa nākotne. Tūristi no visas Eiropas to varētu pazīt kā populāru tūrisma maršrutu, kas ļauj izzināt gan vietējo vēsturi un kultūru, gan atpūsties brīvā dabā, baudot brīnišķīgas ainavas.

 

Par projektu “Via Hanseatica” Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” tiek īstenots no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim. Kopskaitā projektā darbojas 18 partneri un vairāk kā 20 asociēti partneri – pašvaldības, dažādas nevalstiskās un tūrisma organizācijas no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Kopējais projekta budžets ir 1 803 966 eiro, no kuriem 90% jeb 1 623 569,66 eiro līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, projekta Via Hanseatica komunikāciju pakas vadītāja, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.