09.06.2014
Vidzemē diskutēs par reģiona viedās specializācijas iespējām

Šā gada 13. jūnijā Cēsīs Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros tiks rīkota fokusa grupas diskusija par viedās specializācijas iespējām Vidzemes plānošanas reģionā. Šī diskusija ir vēl viens nozīmīgs solis VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes procesā. Diskusijā piedalīsies Vidzemes uzņēmēji, kā arī izglītības un pētniecības un atbalstošo institūciju pārstāvji.

Pasākuma ietvaros pētnieki prezentēs pētījuma „Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” sākotnējos secinājumus, kā arī priekšlikumus viedās specializācijas jomām Vidzemes reģionā. Dienas pirmajā pusē norisināsies izglītības un pētniecības pārstāvju apaļā galda diskusija par profesionālās un augstākās izglītības lomu viedās specializācijas stratēģijā, savukārt pēcpusdienā pie apaļā galda sēdīsies uzņēmēji, lai diskutētu par finansējuma piesaisties iespējām, mērķa tirgiem un sadarbības iespējām, lai veicinātu uzņēmumu izaugsmi un attīstību.

Viedās specializācijas stratēģijas epicentrā atrodas tā saucamais zināšanu trijstūris, kuru veido pētniecība, izglītība un inovācijas. Viedā specializācija fokusējas uz zināšanu ekonomikas attīstību noteiktā teritorijā, ņemot vērā teritorijai specifiskās attīstības prioritātes, izaicinājumus un vajadzības un kas pats galvenais tam ir jābūt vērstam uz vietējā biznesa vajadzībām.

Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.  Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus. Papildus informācija: Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, Tālr.: 64116006, E-pasts: ieva[punkts]kalnina[uz]vidzeme[punkts]lv; www.vidzeme.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.