04.02.2021
Vidzemes ciemi un mazpilsētas tiek aicinātas pieteikties kļūt par 2021. gada lauku attīstības diskusiju skatuvi, uzņemot 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentu

Pandēmijas radītās sekas un izmaiņas mūsu ikkatra ikdienā, administratīvi teritoriālā reforma, vēl joprojām lielā reģionālā nevienlīdzība, vienlaikus jaunās iespējas saistībā ar tehnoloģiskajām un sociālajām inovācijām, viedo ciemu attīstību, digitalizāciju, Eiropas Zaļo kursu un citām aktualitātēm ir tikai daži no procesiem, kas pievērš uzmanību un, iespējams, rada gan bažas, gan jaunas idejas attīstībai ļaudīm, kuri laukos dzīvo, strādā, veido ģimenes, vada uzņēmējdarbību un aktīvi darbojas savās kopienās. Biedrība “Latvijas Lauku forums” rīkos 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentu un pulcēs tos, kuriem rūp lauku nākotne, lai rosinātu vienlīdzīgu dialogu, kopā diskutētu par attīstību un lai cilvēku balsis un reālās pieredzes nebūtu attālinātas no lēmumpieņēmēju diskusijām, kā arī politikas dokumentos un finanšu sadales nosacījumos ietvertā.

 

Latvijas Lauku forums aicina lauku attīstības entuziastus un pašvaldības pieteikties kļūt par 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta norises vietu. Pasākums plānots 2021. gada jūnija vidū, diskusijās pulcējot vairāk nekā 200 pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvju un akadēmiķu, lai divu dienu garumā klātienē vai hibrīda formā (vienlaikus klātienē un tiešsaistē) veidotu jaunas sadarbības un iniciatīvas, rastu drosmi uzdrīkstēties, kā arī diskutētu par lauku nākotni un identificētu būtiskākās rīcības tālākajam darbam. Parlamenta rezultātā tiks izstrādāta rezolūcija, ietverot būtiskākos diskusiju rezultātus, kas kalpos kā pieturas punkti tālākajam darbam ar Latvijas lauku teritoriju attīstības sekmēšanu, t.sk. gan identificējot būtiskākos izaicinājumus pašām kopienām, gan dialogam ar politikas veidotājiem un valsts pārvaldi.

 

Lauku kopienu parlamenta norises vietas izvēlē nozīmīga loma ir cilvēku atvērtībai un vēlmei iesaistīties, konkrētās vietas iedzīvotāju aktivitātei un radītajiem darbiem, īstenotajām iniciatīvām mijiedarbībā vienam ar otru, dabu, kultūru, vietas vēsturi, pastāvošo un nākotnes iecerēm. Pasākumu organizēšanā būtiski iesaistīt arī aktīvos vietējos iedzīvotājus, t.sk. jauniešus, pašvaldības un kultūras darbiniekus, uzņēmējus un citus vietējos vai ar vietu saistītos ļaudis (izrādot paveikto un stāstot savas vietas stāstus, iesaistoties kultūras pasākumu norises nodrošināšanā, sagaidot dalībniekus klātienē vai digitālajās diskusijās, atbalstot tehniskajā norisē u.c.), nostiprinot sadarbību vietējā mērogā un popularizējot teritoriju nacionālā un starptautiskā dimensijā.

 

5. Lauku kopienu parlaments, iespējams, būs citāds, kā līdz šim notikušie, jo Covid-19 vīrusa izplatības dēļ ir grūti prognozēt, kādā mērā klātienes līdzdalība jūnijā būs atļauta un droša pasākuma dalībniekiem. Vietas, kas vēlas būt par lauku attīstības epicentru ir aicinātas dalīties savās idejās par iespējamo kopienu parlamenta norises formātu. Organizatori vēlas ikkatram, kas piedalīsies pasākumā neatkarīgi no dalības formāta - klātienes vai tiešsaistes - , ļaut izzināt konkrēto vietu. Šogad spēja nodrošināt norisi ārtelpā vai nodrošinot digitālu pārraidi, visticamāk, būs nepieciešamība. Ja norises vieta veidojama kā tiešsaistes raidpunkts, jāapzina tehniskās iespējas, piemēram, kvalitatīva interneta pieslēguma un tehnisko ierīču pieejamība. Par konkrētu norises formātu organizatori vienosies kopā ar izvēlēto norises vietu.

 

Latvijas Lauku forums aicina pieteikumus līdz šī gada 20. februārim sūtīt uz info@laukuforums.lv. Pieteikumā jānorāda vietas nosaukums, svarīgākie dati par ciemu/mazpilsētu un tajā notiekošo, praktiskās pasākuma norises redzējums un iespējas tā īstenošanai, piemēram, norises vietu pieejamība mazām darba grupām iekštelpās vai ārtelpās, interneta pārklājums tiešsaistes nodrošināšanai, kā arī vismaz 2 fotogrāfijas. Organizatori pēc pieteikuma saņemšanas sazināsies ar pieteicējiem, lai nepieciešamības gadījumā noskaidrotu papildu informāciju. Lēmums par norises vietu tiks pieņemts un paziņots līdz 1. martam.

 

 

Kontaktinformācija:

Artis Krists Mednis, Latvijas Lauku forums

Tālruņa numurs: +371 25634051

E-pasta adrese: artis.mednis@laukuforums.lv

 

 

Pulcējot entuziastus, rosinot diskusijas un jaunu sadarbību veidošanu, izstrādājot ieteikumus plānošanas dokumentiem un lauku telpas attīstībai, Latvijas Lauku parlaments iepriekš noticis Preiļos, Līgatnē, Kandavā un Jelgavas novada Zaļeniekos. Vairāk: laukuforums.lv.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.