20.05.2016
Vidzemes reģiona skolas pārstrādei nodod izlietotas baterijas un elektroiekārtu atkritumus

Noslēdzies „Zaļā josta” rīkoto otrreizējo izejvielu vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”, kura ietvaros mācību gada garumā skolēni pārstrādei savāca 27,8 tonnas izlietotu bateriju un 178,4 tonnas savu mūžu nokalpojušu elektroiekārtu. Tādējādi ar bērnu palīdzību izdevies pasargāt vidi no piesārņojuma ar smagajiem metāliem, novērst skābju un bīstamu ķīmisko savienojumu nokļūšanu gruntsūdeņos, kā arī pasargāt iedzīvotājus no kancerogēnu vielu un indīgu ķīmisko savienojumu uzkrāšanās organismā, kas izraisa nopietnas saslimšanas. Piektā daļa no visām savāktajām baterijām un 29% no elektroiekārtām nākusi no Vidzemes reģiona izglītības iestādēm.

 

Izlietotas baterijas un nolietotas elektroiekārtas ir videi kaitīgi atkritumi. To sastāvā esošās ķīmiskās vielas un to savienojumi, smagie metāli, skābes un indīgas gāzes, nonākot vidē, nopietni apdraud cilvēku veselību. Lai arī iedzīvotu izpratne par atkritumu šķirošanas nepieciešamību ar katru gadu pieaug, tomēr „Zaļā josta” regulāri saskaras ar cilvēku bezatbildīgu rīcību, izmetot šos bīstamos atkritumus tam nepiemērotās vietās. Īpašs posts tiek nodarīts, cenšoties nelegāli utilizēt elektroiekārtu atkritumus, izmetot tos dabā, kur, ārējās vides ietekmē, to korpusi sāk korodēt un sastāvā esošās kaitīgās vielas nonāk vidē, radot draudus cilvēka veselībai – smagas saindēšanās, onkoloģiskas saslimšanas, pat neauglību.

 

Izglītojot iedzīvotājus par pienākumiem pareizi utilizēt videi kaitīgos atkritumus, mācot pareizi šķirot atkritumus un radot ērtu iespēju videi draudzīgā veidā atbrīvoties no nokalpojušām elektroiekārtām un baterijām, „Zaļā josta” sadarbībā ar AS „BAO” un Valsts izglītības satura centru aicināja iesaistīties izlietoto bateriju un elektroiekārtu vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”. Lai arī konkurss tika izsludināts izglītības iestāžu auditorijai, ar bērnu starpniecību tīras vides veidošanā tika iesaistīta visa ģimene. Paralēli izlietoto bateriju kaudzēm dalībnieki pārstrādei nogādāja vecos televizorus, novecojušos monitorus, salūzušos ledusskapjus un citas lielākas un mazākas nederīgās elektroiekārtas, bērnu vecāki apbraukāja lauku radus, atbrīvojot tos no šķūnīšos iekrātām salūzušajām tehnikas vienībām.

 

No Vidzemes reģiona izdevies izvest lielāko elektroiekārtu atkritumu apjomu Latvijā – 51,9 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu. Īpaši aktīvi elektroiekārtu vākšanā iesaistījās Madonas novads, kuru konkursā pārstāvēja 10 izglītības iestādes, savācot 12,7 tonnas nolietotas elektrotehnikas. No Alūksnes novada elektroiekārtu vākšanā iesaistījās 7 izglītības iestādes, savācot 8,8 tonnas nolietotas elektrotehnikas. 5 skolas no Gulbenes novada pārstrādei nogādāja 10,5 tonnas elektroiekārtu. Turklāt no Gulbenes novada nāk arī elektroiekārtu vākšanas konkursa 2.vietas ieguvēji - Gulbīša vidusskola, kuras audzēkņi pārstrādei nodeva 4,1 tonnu nolietotu elektroiekārtu.

 

Izlietotu bateriju vākšanas konkursā Vidzemes izglītības iestādes kopumā savākušas 6,1 tonnu bateriju. Īpaši aktīvi bateriju vācēji nāk no Valmieras pilsētas, kuru konkursā pārstāvēja 6 izglītības iestādes, savācot 1,9 tonnas bateriju, un no Alūksnes novada, kura 3 izglītības iestādes pārstrādei nogādāja 1,4 tonnas bateriju. Turklāt Alūksnes novada vidusskola izcīnīja 3.vietu konkursā atbilstoši visu skolas audzēkņu kopīgi savāktajam bateriju apjomam – 1,1 tonnām bateriju. Pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni godpilno 3.vietu izcīnīja Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte", kuras audzēkņi, iesaistot vecākus un draugus, katrs pārstrādei nogādāja vidēji 6,692 kg bateriju uz vienu bērnu.

 

Plašāka informācija par izlietoto bateriju un nolietotu elektroiekārtu vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” rezultātiem, Latvijas reģionu sniegumu, kā arī uzvarētāju saraksts atrodams „Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv.

 

Papildu informācija:

Laima Kubliņa, „Zaļā josta” mārketinga vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.