23.05.2016
VPR centīsies uzlabot līdzsvaru starp dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) kopā ar partneriem no Nīderlandes, Itālijas, Īrijas un Slovākijas sācis darbu projektā “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE). Projekta mērķis ir veicināt dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību iekšzemes ūdensceļu reģionos, lai radītu labāku līdzsvaru starp dabas resursu un radītā kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

 

SWARE projekta būtība paredz, ka ir nepieciešams rast līdzsvaru starp dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un ekonomikas attīstības iespējām, ko šis mantojums sniedz. Projektā iesaistītajiem reģioniem šajā ziņā ir atšķirīga pieredze, līdz ar to ir vērtīgi mācīties un pārņemt labās prakses.

 

Projekta gaitā notiks ne tikai mācīšanās un labo prakšu pārņemšana, bet arī tiks veidots rīcības plāns katram atsevišķam reģionam, tādā veidā uzlabojot esošo regulējumu nozarē. Projekta ietvaros tiks veidotas arī jaunas līdzdalības formas, kurās tiks iesaistīti dažādu sektoru pārstāvji ar mērķi ieviest efektīvu ilgtspējīgas reģionālās attīstības politiku. Projekta rezultātā ne tikai tiks uzlaboti pārvaldības procesi, bet arī stiprināta reģionu pievilcība un sabiedrības kopējā labklājība, ievērojot jau minēto līdzsvaru starp dabas un kultūras mantojuma aizsardzību, kā arī ekonomiskajiem labumiem.

 

Pagājušajā nedēļā Nīderlandes pilsētā Hāgā notika projekta partneru pirmā tikšanās, kurā tika pārrunāti projektā laikā sasniedzamie rezultāti, kā arī tuvāko mēnešu aktivitātes.  Projekta sākumposmā – šovasar - VPR koncentrēsies uz komunikācijas instrumentu izstrādi, lai turpmākajā projekta ieviešanas gaitā nepieciešamos uzdevumus varētu izpildīt pēc iespējas kvalitatīvāk, un projektam būtu nodrošināta publicitāte nepieciešamajās mērķa grupās. VPR ir atbildīgs par komunikācijas aktivitāšu īstenošanu visā projekta ieviešanas laikā.  

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe 2014.-2020. gadam” programmas finansētais projekts “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE) tiek īstenots no 2016. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim. Projekta mērķis ir veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību. Tas tiek panākts ar partneru reģionu politikas instrumentu uzlabošanu, lai radītu labāku līdzsvaru starp dabas resursu un radītā kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. Vairāk par projektu lasiet šeit.

 

Papildus informācija:

Lelde Ābele

Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.