02.07.2014
Zivsaimniecības biedrības varēs veikt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā

No 2014. gada 28. jūlija līdz 2014. gada 28. augustam tiek izsludinātas projektu iesniegšanas kārtas Eiropas Savienības Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”.

Septītās kārtas kopējais publiskais finansējums ir EUR 410 000,00. Projektus var iesniegt tikai atvasinātas publiskas personas (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana. Astotās kārtas kopējais publiskais finansējums ir EUR 261 182,00.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu interešu īstenošanai veic komersanti.

Pretendentu izvērtēšanā tiks ņemta vērā katra pretendenta atbilstība normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, projekta ideja un atbilstība izvirzītajam mērķim. Projekta īstenošanas beigu datums ir ne vēlāk kā 2015.gada 31.augusts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.