29.06.2017
Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve

20.06.2017 Valkas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve”, projekta iesnieguma Nr.17-09-A00702-000038 apstiprināšanu.

 

Grantsceļu atjaunošana tiek veikta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros un tiek līdzfinansēta no Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

 

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Valkas novada pagastu teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

 

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt sekojošus grants ceļus: "Pedele - Ķeizarpurvs" - 1,34 km, "Tūži - Stimperi" - 2,06 km, "Arnieki - Meiši" - 1,3 km, "Priedītes - Vīciepi" - 0,103 km, "Akmentiņi - Liepkalni" - 0,45 km.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 595258.65, tai skaitā attiecināmās izmaksas - EUR 582508.41, no kurām ELFLA līdzfinansējums - EUR 524257.55 vai 90 % no attiecināmām izmaksām.

 

Būvdarbus plānots veikt laikā no 2017.gada jūnija līdz novembrim. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “Valkas meliorācija”. Autoruzraudzību veiks SIA “Ceļu komforts” un būvuzraudzību – SIA “VIATESTI”.

 

Kopējais Valkas novadam paredzētais ELFLA finansējums pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros ir 0.97 miljoni EUR. Šī pasākuma ietvaros Valkas novada dome izstrādā vēl otru projekta iesniegumu, kura ietvaros plānota grantsceļu pārbūve ceļa posmiem Zvārtavas (ceļš Mierkalns  - Būdas), Vijciema (ceļš Žūri – Skripsti) un Ērģemes (ceļš Liepiņas – Dzelzītes) pagastos.

 

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas

Vadītāja

Mob. tālr.: 26463408

Tālr.: 64707478

e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv

   

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.