05.02.2016
2015.gadā nepamatoti uzrādīti veselības aprūpes pakalpojumi 233 807,76 euro apmērā

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kas sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, 2015. gadā ir pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atmaksu veselības aprūpes budžetā vai pacientiem 233 807,76 euro apmērā.

 

2015.gadā lielākā daļa no nepamatoti uzrādītajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tika atgriezti veselības aprūpes budžetā – 206 135, 28 euro par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, 2959, 67 euro par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamajām zālēm, savukārt 334, 79 euro par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem.

 

Inspekcijas pārbaudes par veselības aprūpes budžeta izlietojuma pamatotību un pakalpojumu pieejamību pacientiem 2015. gadā tika veiktas galvenokārt par primārās veselības aprūpes (ģimenes ārstu) un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (ārstu-speciālistu) pakalpojumiem, kā arī par stacionārās veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumiem.

 

Veicot pārbaudes Inspekcija konstatēja, ka joprojām visbiežākie pārkāpumi ir - nepamatota pakalpojumu uzskaite (uzrādītas faktiski neveiktas manipulācijas, lielāks manipulāciju skaits, apmaksas nosacījumiem neatbilstošas, savstarpēji nesaderīgas manipulācijas, kā arī dārgākas manipulācijas nekā faktiski veiktas pacientiem), kā arī par to, ka ārstniecības iestādes vienas veselības aprūpes epizodes ietvaros apmaksai nepamatoti uzrādīti vairāki aprūpes epizožu taloni.

 

Jāatzīmē, ka viena no būtiskākajām problēmām, kuras dēļ bieži nākas konstatēt pārkāpumus, ir informācijas un komunikācijas trūkums ārstniecības iestāžu personāla un pacientu starpā. Pacienti netiek informēti par valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanas iespējām, netiek nodrošināta pakalpojumu pieejamība noteiktajos laikos un termiņos, no pacientiem tiek iekasēta samaksa par valsts apmaksātiem pakalpojumiem, netiek izsniegti maksājumu dokumenti.

 

Salīdzinot ar 2014. gadu, nepamatoti uzrādītu veselības aprūpes pakalpojumu apmēram novērojama tendence samazināties. 2014. gadā kopumā līgumsodi piemēroti 43 963, 38 euro apmērā, savukārt 2015. gadā – 17 877, 43 euro apmērā, kas arī ieskaitīti veselības aprūpes budžetā.

 

Plašāku informāciju par ārstniecības iestādēm un personām, kuru darbībā ir konstatētas neatbilstības ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā, Jūs varat apskatīt Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā „Veselības aprūpe” –> „Valsts apmaksātie pakalpojumi” –> „Būtiskākie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā”.

 

Foto: profilesinternational.com

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.