06.10.2022
Deviņi topošie mediķi no Vidzemes saņem Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju medicīnā

Sākoties jaunajam studiju gadam, Borisa un Ināras Teterevu fonds godina 20 talantīgos Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) medicīnas studentus, par izcilajām sekmēm viņiem piešķirot stipendiju. Deviņi stipendiāti ir no Vidzemes. Šogad stipendiju konkursā piedalījās 129 studenti, no kuriem atbalstu saņēmuši izcilākie kandidāti. Stipendiāti pauž, ka šis atbalsts ir ieguldījums gan viņu personīgajā izaugsmē, gan arī Latvijas medicīnā kopumā.

 

Vidzemes reģionu pārstāv Ilze Skrastiņa no Valkas novada Kārķu pagasta, Venija Kalniņa un Sindija Kezika no Valmieras, Signija Betima Baranovska no Smiltenes novada Drustu pagasta, Gaisma Gurska no Madonas, Ričards Kauliņš no Salacgrīvas, Kalvis Kaļva no Madonas novada Ērgļu pagasta, Arina Deņisova no Pļaviņām un Laura Sabīne Taurmane no Alūksnes.

 

Stipendijas sniedz būtisku materiālo atspaidu - vienas stipendijas apmērs katram studentam ir 2`650 eiro akadēmiskajā gadā. Borisa un Ināras Teterevu fonda valdes loceklis Mareks Indriksons, novēlot stipendiātiem arī turpmāk saglabāt izcilas sekmes, atgādina, ka, studentam uzrādot nemainīgi labus mācību rezultātus, piešķirtais fonda atbalsts turpinās līdz pat pamatstudiju noslēgumam.

 

Nodibinājuma “Vītolu fonds” valdes priekšsēdētāja Vita Diķe pauž: “Nav nekas tik ļoti uzticams kā drošs ceļabiedrs. Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonds mūs patīkami pārsteidza, palielinot stipendiju skaitu RSU studentiem līdz 20 stipendijām gadā. Tas ir drošs solījums stabilam atbalstam!” Vītolu fonds administrē Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā.   

 

Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā sniedz atbalstu centīgiem topošajiem speciālistiem, kuru gaitām ilgajos studiju gados nepieciešams atspaids vai kuru sasniegumi jau studiju gaitā pelna atzinību. “Šīs stipendijas paplašina apvāršņus un iespējas un tai pašā laikā ļauj palūkoties retrospektīvā uz to, kas ir paveikts, un būt lepniem par sevi. Esam pateicīgi fondam par ticību mums un sakām no sirds - paldies,” stipendiātu godināšanas pasākumā teica stipendiāts RSU Medicīnas fakultātes students Agnis Saulītis.

 

Stipendiāti Ričards Kauliņš un Katrīna Freimane stāsta, ka fonda atbalsts atvieglo viņu ikdienas raizes: “Rodas vairāk iespēju iesaistīties brīvprātīgajā darbā vai pētnieciskajos projektos, tādā veidā attīstot ne tikai savas spējas, bet arī turpmāk - medicīnas nozari kopumā. Ja šī atbalsta nebūtu, būtu jādomā par iespējām strādāt un pelnīt iztikas līdzekļus. Taču būtiski arī tas, ka jūti, ka tevi atbalsta un tu vari droši doties savā ceļā.”

 

2022. gadā, stiprinot Latvijas jauniešu vēlmi izglītoties medicīnas jomā, Borisa un Ināras Teterevu fonds palielinājis stipendiju skaitu RSU studentiem, mācību gadā atbalstot jau 20 centīgos studentus. Nākamo stipendiju konkursu plānots izsludināt 2023. gada pavasarī.

 

Par Borisa un Ināras Teterevu fondu. 2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Fonda atbalstīto labdarības projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 valstīs ārpus Latvijas teju visos kontinentos. Plašāk: www.teterevufonds.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Diana Bogdanova,

Labdarības projektu vadītāja

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.