22.11.2014
Ar svinīgu sarīkojumu godina novada pedagogus

21.novembrī Valkas pilsētas kultūras namā notika novada izglītības darbiniekiem veltīts svinīgs sarīkojums. Tajā godināja apaļajās darba jubilejās novada pedagogus un izglītības darbiniekus, kuri strādā “zinību druvā” 30 un vairāk gadus. Tā bija arī lieliska iespēja novada kolēģiem satikties un pārrunāt būtiskos jautājumus izglītības jomā. Pasākumu kuplināja šarmantā dziedātāja Anta Enģele un akordeonists Marko Ojala.

 

Šogad pateicības saņēma 13 izcili skolotāji, kuri, faktiski, visu mūžu veltījuši ne tik vieglajam pedagoga darbam. Svinīgu uzrunu sanākušajiem teica Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, izsakot pateicību visiem novada pedagogiem, kuri audzina un skolo jauno paaudzi. Tā jau ir novada tradīcija – katru gadu apsveikt izglītības darbiniekus apaļās un pusapaļās jubilejās.

 

50 gadu darba jubileju šogad svin Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" vadītāja Mirdza Miķelsone.

 

45 darba gadu jubilejā IKSJ vadītājs sveica vijoļspēles skolotāju Liesmu Freibergu, Valkas pamatskolas direktori Nadeždu Možarovu un skolotāju Birutu Kriķi. 40 gadu jubilejā – Valkas ģimnāzijas skolotāju Daci Langenfeldi un Viju Ābeltiņu, skolotāju no Vijciema pamatskolas. 35 gadus skolās aizvadījušas J. Cimzes Valkas mūzikas skolas skolotāja Nadežda Taņicina, Bērnu jaunatnes sporta skolas šaha treneris Vsevolods Dudzinskis un Valkas pamatskolas skolotāja Ilona Voroņenko. 30 gadu darba jubilejā sveica Ērģemes pamatskolas skolotāju Ilzi Vītolu, Valkas ģimnāzijas skolotāju Svetlanu Krauzi, Valkas pamatskolas skolotājas Annu Meļķi un Sarmīti Vilciņu.

 

Sirsnīgi sveicam novada pedagogus darba jubilejās!

 

 Foto - Zane Brūvere

 

Valkas novadā godina ilggadējos pedagogus
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.