12.10.2012
Valkas novada „Sporta laureāts 2012”

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, tiks apbalvoti un sumināti arī šī gada Valkas novada sporta laureāti. Ieteikumus un aizpildītās laureātu anketas var iesniegt līdz 2012.gada 30.novembrim. Konkursu organizē Valkas novada dome. Saskaņā ar Nolikums, nominācija Valkas novada „Sporta laureāts 2012” tiek piešķirta Valkas novada labākajiem sportistiem, treneriem un sporta klubiem. Vērtēšanai tiek izvirzīti Valkas novada iedzīvotāji no 12 gadu vecuma (arī tie, kuri startējuši citu novadu komandās), kuri pārstāvēja Valkas novada komandas un iestādes, par sportiskajiem sasniegumiem laika posmā no 2011.gada 1.decembra līdz 2012.gada 31.novembrim. Kandidātus nominācijām var izvirzīt sabiedrības pārstāvji, sporta klubi, sporta skola un pašvaldības, aizpildot laureāta anketu un norādot  informācijas avotu, datu pareizības pārbaudei. Lēmumu par nominācijas piešķiršanu pieņems komisija 3 cilvēku sastāvā: Latvijas sporta veterānu savienības vice prezidents – Maksis Stepītis, sporta speciāliste Nadežda Blūma un sporta skolas direktore Mudīte Gerke. Ar konkursa Nolikumu var iepazīties un laureāta anketu var atrast http://valka.lv/sporta-pasakumu-rezulati/

 

Papildus informācija Valkas novada domes sporta speciāliste Nadežda Blūma, 29164340

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.