19.06.2014
Valkas volejbolisti izcīna 2.vietu

Igaunijas - Latvijas  - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta "Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs" ietvaros laikā no 16. - 19.jūnijam Novodevjatkino (Krievija) notiek Volejbola turnīra 2.kārta. Pirmā kārta notika šī gada martā Valgā.

 

Valkas volejbolisti turnīra divu kārtu kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu, pirmajā vietā Valgas pilsētas komanda, trešajā vietā - Novodevjatkino lauku pašvaldības volejbolisti. Līdz ar to ir notikušas visas projekta ietvaros plānotās spēles florbolā, futbolā un volejbolā. Vizītes laikā Novodevjatkino notika darba grupa, kuras ietvaros tika apspriesta projekta ietvaros izdodamā bukleta koncepts, kā arī izskatīts jautājums par noslēguma konferenci.

 

PII vadītāja Laila Ozoliņa, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks un izpilddirektors Aivars Cekuls apmeklēja arī divas Novodevjatkino pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes.

 

Informāciju sagatavoja: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane

 

Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs - volejbola turnīra 2.kārta
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.