07.03.2022
Aptaujā aicina noteikt Vidzemes reģiona perspektīvākās jomas mērķtiecīga atbalsta veidošanai

Vidzemes uzņēmēji, pašvaldību speciālisti, atbalsta organizāciju pārstāvji, nozaru eksperti un citi interesenti tiek aicināti aizpildīt anketu par perspektīvākajām jomām Vidzemes reģionā, vērtējot faktorus, kas var veicināt vai kavēt šo jomu ekonomisko izaugsmi. Anketēšanas rezultāti tiks izmantoti, lai pabeigtu darbu pie Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas attīstības stratēģijas izstrādes. Sniegtās atbildes ļaus atbalsta plānotājiem definēt un piedāvāt tādas atbalsta aktivitātes, kas būtu mērķtiecīgi veidotas un ko uzņēmēji varēs maksimāli izmantot savas individuālās un kopīgās ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai Vidzemes plānošanas reģionā.

 

Jāpiebilst, ka jau šobrīd, veicot izpēti, secināts, ka Vidzemes reģiona pievienotās ekonomiskās vērtības pienesums līdz šim ir bijis mazs – tikai 6,6 % no Latvijas pievienotās vērtības. Izmaiņas globālajā ekonomikā nosaka nepieciešamību pēc jaunām ekonomiskām stratēģijām ne tikai Latvijai, bet arī Vidzemes reģionam, lai nodrošinātu gan nacionālu, gan arī starptautisku konkurētspēju.

 

Anketa pieejama šeit: https://vpr.questionpro.com/ (atbildes tiks pieņemtas līdz  š. g. 18. martam).

 

 

Phd. oec. cand. Līga Brasliņa, pētniecības un attīstības eksperte norāda: “Mūsu resursi ir limitēti. Kā redzam, krīzes neatkāpjas, un tāpēc jo svarīgāk ir maksimāli efektīvi izmantot tos resursus, kas mums ir! Vienojoties par maksimāli piemērotu ekonomiskās virzības stratēģiju un izmantojot tās spēcīgās puses, kas mums kā reģionam piemīt, varam celt kopējo labklājību un vides ilgtspēju. Katra viedoklis ir svarīgs – būtībā daļa no mozaīkas. Nebūtu korekti izstrādāt stratēģiju no ļoti šaura skatupunkta – jo vairāk redzējumu apkopojam, jo veiksmīgāku rezultātu varam sasniegt, un varam izvēlēties pareizo kursu mūsu reģiona ekonomikas attīstībai.”

 

Anketā aicināts izvērtēt nozares, kurās saskatāma augstāka pievienotā vērtība vai tās izaugsmes potenciāls, t.sk. eksporta izaugsmes potenciāls.

 

Jautājumi skar globālo procesu un nākotnes ekonomisko pārmaiņu virzītājspēku ietekmi uz Vidzemes reģiona ekonomiskajiem procesiem (piemēram, rūpes par planētu, dabas resursu deficīts, politiskā apātija, solidaritāte, sociālā uzņēmējdarbība, interese par personīgo veselību, nimbisms, glokalizācija u.c.).

 

Anketā aicināts vērtēt arī Eiropas Savienības plānoto politikas iniciatīvu ietekmi uz Vidzemes ekonomisko izaugsmi, piemēram, vai energoefektivitātes aktivitātes, vietēja līmeņa vadītas attīstītas stratēģijas,  kvalitatīvas nodarbinātības un izglītības atbalstīšana varētu kādā mērā ietekmēt Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi.

 

Interesanti būs noskaidrot arī sektoru un nozaru pārstāvju vērojumus par tautsaimniecība sektoriem Vidzemē, kuros ir visaugstākais pētniecības, kompetenču un inovāciju jaunrades potenciāls.

 

Anketas mērķauditorija ir specifiska, tomēr vienlaikus arī gana plaša vispusīgai viedokļa izzināšanai. Sagaidām, ka savu vērojumus atklās gan eksperti – vadības, plānošanas vai analītikas darba veicēji, gan pašvaldības plānošanas nodaļu eksperti, attīstības plānotāji un uzņēmējdarbības speciālisti, arī uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, uzņēmumu vadītāji un attīstības vadības speciālisti. Tiek sagaidīta arī pilsonisko organizāciju pārstāvju, attīstības padomju locekļu, akadēmiķu – ekonomistu, organizāciju vadītāju iesaiste.  

 

Darbu pie Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas attīstības stratēģijas 2022.-2030. gadam plānots pabeigt š.g. martā.

 

Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas attīstības stratēģijas 2030 virsuzdevums ir noteikt salīdzinošās konkurētspējas priekšrocības, stratēģiski izvēlēties prioritātes un izstrādāt tādus VPR politikas instrumentus, kas maksimāli atraisa reģiona uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu un sekmē ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.

 

Vidzemes plānošanas reģions ir izvirzījis mērķi sasniegt augstāku ražīgumu un radīt vērtīgākus produktus. Lai nodrošinātu straujāku attīstību, tautsaimniecības struktūra jāmaina par labu lielākai zināšanu ietilpībai.

 

Papildu informācijai aicinām noskatīties >> video ierakstu <<,  kurā sniegts vispārīgs ieskats par Vidzemes ekonomisko veiktspēju un tiek vērtētas nozares, kas varētu sniegt pienesumu tautsaimniecības pievienotās vērtības pieaugumam.

 

Jautājumiem: Pētniecības un attīstības eksperte Phd. oec. cand. Līga Brasliņa, liga@innomatrix.org, mob.t. +371 26599481

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā anita.abolina@vidzeme.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.