08.03.2017
Ar ERAF atbalstu Valkā uzlabo infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstīšanai

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) noslēgtā vienošanās ar Valkas novada domi par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansēta projekta īstenošanu – Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā ir pabeigta un jau nodota ekspluatācijā.

 

Projekta ietvaros Valkā tika rekonstruētas un pārbūvētas ielas, jaunizveidotas gājēju ietves un ielu apgaismojums. Veikta Meža ielas pārbūve (455 m), pabeigti Parka ielas 1. kārtas remontdarbi (227 m), kā arī izveidota nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa staciju (107,7 m). Rekonstruētās ielas atrodas ražošanas teritorijā, kur darbu uzsācis autoserviss “Ligumss” un kafejnīca “Līra”.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 572 252,68 eiro, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 486 414,78 eiro, valsts budžeta dotācijas ir 25 751,36 eiro, pašvaldība ieguldījusi 60 086,54 eiro.

 

Sakārtotās ielas Valkā vietējiem uzņēmējiem ļaus labāk attīstīt ražotnes, izveidojot jaunas darba vietas un uzsākt jaunu, kā arī attīstīt jau esošo, produktu ražošanu, tādējādi palielinot privāto investīciju apjomu Valkas novadā.

 

Pēc projekta realizēšanas seši komersanti jau ir izveidojoši deviņas jaunas darba vietas un nodrošinājuši privātās investīcijas 516 934 eiro apmērā.

 

Projektu atlase tika izsludināta 2016. gada jūnijā, un pašvaldības projektu  iesniegumus vēl var pagūt iesniegt līdz 2017. gada septembrim. Valkas novada dome bija pirmā, kas noslēdza vienošanos ar CFLA par ERAF līdzfinansējumu šī pašvaldībām pieejamā atbalsta ietvaros.

 

ERAF atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

 

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases. 

 

Par CFLA:

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

 

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

 

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

 

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

 

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Laure

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 26808660, linda[punkts]laure[uz]cfla[punkts]gov[punkts]lv

www.cfla.gov.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.