09.02.2021
Diskutēs un dalīsies pieredzē par virzību uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā

Vidzemes plānošanas reģions ciešā sadarbībā ar ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) politikas jomas biroju aicina inovācijas politikas pārstāvjus, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un dažāda līmeņa privātā, publiskā un nevalstiskā sektora ieinteresētās puses uz starptautisku konferenci "Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā", kas norisināsies šī gada 23.februārī tiešsaistē. Tā ir viens no 2021.gada Eiropas Savienības Industrijas nedēļas (EU Industry Week 2021) pasākumiem, kas ik gadu tiek organizēta ar mērķi veicināt starpvalstu dialogu par Eiropas industrijas nākotni, kā arī viens no Vidzemes Inovāciju nedēļas pasākumiem.

 

Aicinām iepazīties ar pasākuma programmu angļu valodā un reģistrēties konferencei ŠEIT.

 

 

Reģionālās institūcijas, nacionālā līmeņa organizācijas, kā arī pārrobežu sadarbības veicināšanas organizācijas visā Eiropā, turpina nozaru un teritoriju attīstības plānu izstrādi 2021.–2027. gadam, t.sk. arī nozaru stratēģiju un pārrobežu sadarbības programmu izstrādi. Ir svarīgi pārzināt aktuālāko informāciju par prioritātēm, izaicinājumiem, iespējām un tendencēm, kas skar industrijas un inovācijas attīstību arī makro-reģiona mērogā, lai pēc iespējas precīzi identificētu veidus, kā to iestrādāt reģionāla un valsts mēroga attīstības dokumentos. Konferences laikā paredzēts pārrunāt ne tikai inovāciju ekosistēmas veidošanu, bet vienlaikus arī prezentēt praktiskus piemērus, kā caur pilot-projektu realizēšanu ir iespējams veicināt zināšanu pārnesi un pārrobežu inovāciju partneru sadarbošanos.

 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu zināšanu un pieredžu apmaiņu, eksperti no Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (BJR), Interreg BJR sekretariāta un Somijas-Baltijas Institūta aicināti dalīties viedokļos un zināšanās par:

·         aspektiem, kas būtiski ietekmē industrijas un inovāciju politikas veidošanu;

·         reģionu un valstu sadarbību konkurētspējas veicināšanai;

·         efektīvas inovāciju ekosistēmas izveidi un attīstīšanu;

·         sagaidāmo atbalstu kopīgai inovāciju veicināšanai Baltijas jūras reģionā.

 

Tam sekos praktiski piemēri, kā BJR teritorijā, sadarbojoties partnerim no 7 valstīm, tostarp Latvijas, tika veidots un pilotēts starptautiskais inovāciju brokeru tīkls (Transnational Innovation Brokerage System), veicinot pārrobežu inovāciju potenciālo partneru tīklošanos.  Pieredzē dalīsies pašvaldības, reģionālas institūcijas, nacionāla līmeņa organizācijas, kā arī pētniecības un biznesa atbalsta organizācijas, parādot šāda brokeru tīkla ieguvumus no dažādām jomām un sektoriem.

 

Viens no šīs konferences uzdevumiem ir parādīt, kā dažāda līmeņa privātā, publiskā un nevalstiskā sektora ieinteresētajām pusēm sadarbojoties, iespējams radīt arvien jaunus risinājumus inovāciju un industrijas attīstīšanai, tādējādi būtiski stiprinot arī nozares konkurētspēju.

 

Lai kopīgi diskutētu, kā sekmēt industrijas vajadzību integrēšanu politikas darba kārtībā, tiks pulcēti vairāki eksperti:

·         Latvijas Pārtikas bioekonomikas klastera izpilddirektors Kristaps Ročāns,

·         Hamburgas Mākslīgā intelekta centra projektu vadītājs Steven Dehlan,

·         Polijas metālapstrādes klastera valdes priekšsēdētājs Sebastian Rynkiewicz u.c.

 

Pasākuma noslēgumā tiks runāts par virzību uz spēcīgu un mērķētu inovāciju attīstīšanu Baltijas jūras reģionā 2021.gadā.

 

Konference norisināsies tiešsaistē, izmantojot Zoom tīmekļa semināru platformu (saite reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta 24 stundas pirms pasākuma sākuma). Dalība pasākumā ir bez maksas.

 

Pasākums notiek angļu valodā.

 

Sekojiet GoSmart BSR projekta lapai Facebook, lai uzzinātu jaunāko informāciju par pasākumu un iepazītos ar mūsu ekspertu sarakstu, vai meklējiet informāciju konferences mājas lapā.

 

***

Konference organizēta Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektaViedās specializācijas stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību” (GoSmart BSR) ietvaros. Projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Somijas, Vācijas, Dānijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir palielināt inovāciju ieviesēju (inovāciju starpnieku, iestāžu, pētniecības iestāžu, uzņēmumu) kapacitāti, lai piemērotu viedas specializācijas pieeju.

 

Vairāk informācijas: Santa Vītola, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.vitola@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, marta.riekstina@vidzeme.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.