24.05.2018
Iznācis trešais informatīvais laikraksts “Darbs Valgā – Valkā”

 

Laikraksta trešais numurs apskatāms šeit: 2018. gada jūnijs (LV) , (EST), (RUS)

 

Informatīvā laikraksta izdošana ir viena no INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”, identifikācijas Nr.Est – Lat40 (Promotion of Cross – Border Labour Market Integration and Employment (Valka – Valga mobility) aktivitātēm. Laikā no 2017.gada decembra līdz 2019.gada jūlijam laikraksts tiks izdots 8 reizes (1 reizi ceturksnī) un pirmais tā numurs nonāks pie Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotājiem jau šī gada decembra otrajā pusē. Vienāda satura un apjoma tas tiks izdots latviešu – krievu un igauņu – krievu valodās. Kopējā tirāža kas nonāks pie Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotājiem ir 15000 eksemplāri.

 

Laikraksta izdošana ir viena no projekta aktivitātēm, lai sasniegtu projekta mērķi, tas ir veicināt pārrobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību par viņu spēju atrast attiecīgi piemērotu darbu vai darbinieku, veicināt pārrobežu integrāciju darba tirgū un nodarbinātības iespējas, nodrošinot un uzlabojot labāku kvalitāti informācijas piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot kopīgas nodarbinātības un apmācības, un attīstot konsultāciju pakalpojumus.

 

Projekta vadošais partneris ir Nodarbinātības valsts aģentūra. Valkas novada dome ir viens no četriem partneriem.

 

Projekta kopējās izmaksas aktivitātēm Valkas novadā ir EUR 93 119.98, tai skaitā ERAF finansējums  -  EUR 79152 vai 85% no izmaksām aktivitātēm Valkas novadā, Valkas novada domes līdzfinansējums - 10% vai EUR 9312 un Valsts budžeta dotācija - 5% vai 4656 EUR.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.