28.01.2020
Informē par nekustamā īpašuma “Vijas” izsoli

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma "Vijas", Vijciema pagastā, Valkas novadā, atsavināšanu.

 

Nekustamais īpašums "Vijas" sastāv no nedzīvojamās ēkas 2/3 domājamām daļām, kadastra Nr. 9452 504 0264.

 

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 2020.gada 7.februāplkst.14.00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, VAS „Latvijas Pasts” telpās.

 

Īpašuma izsoles sākumcena ir Īpašuma nosacītā cena, kura saskaņā ar sertificēta vērtētāja vērtējumuir noteikta 3 300 EUR (trīs tūkstoši trīssimtieuro).

 

Izsoles dalībnieki tiek reģistrētino 2020.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 31.janvārim darba dienās Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, VAS „Latvijas Pasts” telpās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29420864 vai pa e-pastu info@pasts.lv.

 

Par reģistrēšanu izsolei izsoles dalībniekam jāsamaksā dalībnieka reģistrācijas maksa 50 EUR (piecdesmit euro).

 

Avots: http://ipasumi.pasts.lv/estatesBuy/entry/27

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.