31.03.2021
Informē par nekustamā īpašuma “Vijas” izsoli

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma "Vijas", Vijciema pagastā, Valkas novadā, atsavināšanu.

 

Nekustamais īpašums "Vijas" sastāv no nedzīvojamās ēkas 2/3 domājamām daļām, kadastra Nr. 9452 504 0264.

 

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli notiks 2021.gada 6.maijā plkst.11.30, Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, VAS „Latvijas Pasts” telpās.

 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nekustamā īpašuma dokumentāciju, saņemt papildus informāciju, kā arī saskaņot laiku izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei dabā var darba dienās Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, VAS „Latvijas Pasts” telpās, iepriekš piesakoties darba laikā pa tālruni  26424665, 29420864 vai e-pastu izsoles@pasts.lv.

 

Īpašuma izsoles sākumcena ir Īpašuma nosacītā cena un ir noteikta 2 800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles solis (cenas pieaugums katrā nākošajā solījumā) ir 30 EUR (trīsdesmit euro).

 

 Pieteikumi no personām, kuras vēlas reģistrēties dalībai izsolē tiek pieņemti un Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.aprīlim:

  1. klātienē darba dienās Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, VAS „Latvijas Pasts”  telpās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29420864;
  2. elektroniski, dokumentus parakstot ar drošu elektroniski parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi izsoles@pasts.lv .

 

Par reģistrēšanu izsolei izsoles dalībniekam jāsamaksā dalībnieka reģistrācijas maksa 50 EUR (piecdesmit euro).

Lai reģistrētos izsolei, Izsoles dalībniekam jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no Īpašuma nosacītās cenas, t.i. 280 EUR (divi simti astoņdesmit euro).

 

Avots: http://ipasumi.pasts.lv/estatesBuy/entry/278

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.