03.03.2021
Kustība “Dažādībā ir spēks” aicina darba devējus pieteikties dažādības vadības pašnovērtējumam

 

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” jau ceturto gadu kustības “Dažādībā ir spēks” ietvaros meklē Latvijas iekļaujošākos un dažādības vadībai atvērtākos darba devējus. Uzņēmumi, nevaldības organizācijas, valsts iestādes un citi darba devēji aicināti bezmaksas pieteikties pašnovērtējumam līdz 30. aprīlim tīmekļa vietnē www.dazadiba.lv, savukārt gada nogalē īpašā apbalvošanas ceremonijā tiks godināti veiksmīgākie dažādības vadības principu ieviesēji.

 

Covid-19 pandēmija ir izraisījusi nenoteiktību visā pasaulē, radot dažādus izaicinājumus un mainot veidus, kā ikdienas darbs tiek organizēts, lai nodrošinātu gan darbinieku, gan klientu un sadarbības partneru drošību. Attālinātā vide daudziem darba devējiem izrādījies izaicinājums un pārbaudījums jaunradei un iekļaujošai lēmumu pieņemšanai, vienlaikus jāatzīmē, ka pandēmijas sekām ir bijusi nevienlīdzīga ietekme uz dažādām sabiedrības grupām, piemēram, senioriem, sievietēm, ģimenēm ar bērniem, kā arī cilvēkiem ar dažādu socioekonomisko piederību. Pasaules pieredze rāda, ka visveiksmīgāk krīzes situācijām ir pielāgojušies tie, kas dažādības vadības principus jau ieviesuši savās organizācijās.

 

“Dažādība ir resurss un virzītājspēks jebkuras organizācijas attīstībai. Dažādas perspektīvas un pieredzes dod būtisku pienesumu sarežģītu problēmu risināšanā, kas ir svarīgi tai skaitā Covid-19 pandēmijas laikā. Aicinām ikvienu darba devēju pieteikties pašnovērtējumam, lai izvērtētu, cik darbība ir orientēta uz klientu dažādību, cik iekšienē tiek nodrošināta vienlīdzīgas iespējas, kādi atbalsta pasākumi sniegti darbiniekiem un kas varbūt vēl jāuzlabo. Palīdzēsim ar ekspertu konsultācijām un individualizētu darba plānu, lai spertu soli pretī ieguvumiem, ko piedāvā atvērtība dažādībai,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

 

“Darba devēja pašnovērtējuma anketas aizpildīšana deva mums vairākas organizācijai ļoti noderīgas iespējas. Pirmkārt, aizpildot anketu, radās izpratne par to, kam ir jāpievērš uzmanība organizējot visdažādākos darba procesus. Otrkārt, anketas aizpildīšana bija kā neliels iekšējo darba procesu un vides pašaudits. Treškārt, saņēmām profesionālu atzinumu – kas jādara dažādības vadības procesu pilnveidei. Bet galvenais saņēmām ļoti lielu bonusu pašnovērtējuma procesa noslēgumā – bezmaksas mācības vadītājiem ar mērķi sniegt atbalstu un dalīties ar pieredzi dažādības vadībā,” atzīst CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore Gundega Šulca.

 

Kustība “Dažādībā ir spēks!” katru gadu meklē un godina darba devējus, kas par neatņemamu sastāvdaļu savā darbā uzskata iekļaujošu darba vidi un dažādības vadību organizācijā. Programmas ietvaros tiek nodrošinātas profesionāļu konsultācijas un praktikumi par dažādības vadības metožu ieviešanu darba vidē, kas veicina diskriminācijas gadījumu novēršanu un mazina aizspriedumus un stereotipus darba vidē.

 

2018.gadā kustībai pievienojās un pašvērtējumam pieteicās  17 darba devēji, 2019.gadā — 31 un 2020.gadā jau 44. Labākie dažādības principu ieviesēji katru gadu tiek apbalvoti ar “Dažādības Ķiploka balvu”. Starp iepriekšējo gadu laureātiem ir Draugiem Group, Latvijas Samariešu apvienība, SilJa, Wunder Latvia, Paulig Coffee Latvia, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, SCHWENK Latvija, Idea Bits Latvia un Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža.

 

Iniciatīva ieguvusi “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva 2020” (European Enterprise Promotion Awards 2020) nacionālā līmeņa apbalvojumu kategorijā par atbildīgas un iekļaujošas uzņēmējdarbības veicināšanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Jēkabsone

Sabiedrības integrācijas fonda

sabiedrisko attiecību speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.