11.09.2020
Izsludināta LEADER projektu konkursa 7.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 7.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 10. novembrim.

 

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Projekta konkursa 7.kārtā pieejams finansējums 59 419.79 EUR.

 

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:

1.Rīcība: Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts – 29 709.90 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana – 29 709.89 EUR.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.