03.03.2021
No 26. februāra mājputnus aizliegts laist ārā
Lai nepieļautu mājputnu inficēšanos ar putnu gripu, no 26. februāra līdz brīdim, kad epidemioloģiskā situācija Latvijā un Eiropā uzlabosies, mājputni jātur slēgtās telpās. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”.
 
Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve (ar vai bez pamatiem), kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.
 
Mājputnu novietnēs ir jāievēro stingri biodrošības pasākumi, mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizējot mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu barībai un pakaišiem. Ierobežojumu periodā novietņu darbiniekiem jālieto darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko atļauts lietot tikai mājputnu turēšanas vietā. 
 
Ja mājputniem novērotas slimības pazīmes – mājputni atsakās no barības un ūdens, ir samazinājusies dējība vai novērojama putnu mirstība, nekavējoties par to jāziņo veterinārārstam un PVD, kas veiks pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ganāmpulku nav skārusi putnu gripa.
 
“Šobrīd putnu gripas riski Latvijas mājputnu turētājiem ir ļoti augsti – no februārī laboratoriski izmeklētajiem 55 savvaļas ūdensputniem vairāk nekā pusei jeb 29 ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa”, saka PVD Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja Madara Volka, “tāpēc aicinām mājputnu turētājus būt atbildīgiem un piesardzīgiem ne tikai tāpēc, ka PVD veiks pārbaudes un noteikumu pārkāpējus sodīs, bet īpaši tāpēc, lai pasargātu savus mājputnus no šīs nāvējošās slimības”.
 
Ja mājputnu novietnē tiks apstiprināts putnu gripas uzliesmojums, lai novērstu slimības tālāku izplatīšanos, būs jālikvidē visi saimniecībā esošie putni, kā arī jānosaka karantīnas zonas 3 un 10 kilometru rādiusā ap slimības skarto saimniecību. Tādējādi putnu gripas uzliesmojums nelielā piemājas saimniecībā var būtiski ietekmēt tās tuvumā esošo lielo putnkopības uzņēmumu darbu, piemēram, tirdzniecības ierobežojumu noteikšanas gadījumā.
 
Atgādinām, ka mājputniem, pat, ja tiek turētas tikai pāris vistas, jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā! Tikai tad, ja mājputni būs reģistrēti, slimības uzliesmojuma gadījumā, novietnes īpašnieks varēs pretendēt uz zaudējumu kompensāciju.
 
PVD pārbaudes mājputnu novietnēs, tostarp reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par iespējamiem biodrošības prasību pārkāpumiem mājputnu turēšanas vietās un nereģistrētām mājputnu novietnēm, sāks jau nākamnedēļ.
 
Jāpiebilst, ka laikā, kamēr ir spēkā ierobežojumi, ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām, piedalīšanās tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos, kuros iesaistīti mājputni, aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni mājputnu dzirdināšanai un aizliegta mājputnu izlaišana savvaļā medījamo putnu krājumu atjaunošanai.
 
Atgādinām, ka augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Slimības klīniskās pazīmes ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana u.c. Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss. 
 
 
 
 
Vairāk informācijas: www.pvd.gov.lv
 
 
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.