12.08.2021
No 27. augusta iespējams pieteikties atbalstam meža platību paplašināšanai un meža dzīvotspējas uzlabošanai

 

No 2021.gada 27.augusta līdz 27.septembrim norisināsies projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.


Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” (devītā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 50 000 eiro. Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Aktivitātē “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana” (septītā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 6 000 000 eiro.
Aktivitātē, kā atbalstāma, tiek attiecināta tikai jaunaudžu retināšana.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.

 

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" – “Projekti un investīcijas” – “Atbalsta pasākumi”.


Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.


Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

 

Avots: www.lad.gov.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.