06.02.2018
NVA darba devējiem piedāvā iespēju piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus

ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles līdz šī gada 15.februārim pieņem darba devēju pieteikumus subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) un Eiropas Savienības (ES) fondu projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot subsidētajās darba vietās NVA reģistrētos bezdarbniekus.

 

Izveidojot subsidēto darba vietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devēji saņem dotāciju nodarbināto bezdarbnieku un darba vadītāju atalgojumam, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darba vieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti.

 

ESF projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" ietvaros tiek nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, to vidū arī bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem un bezdarbnieki ar apgādājamiem, bezdarbnieki ar invaliditāti, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

 

ES fondu projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros subsidētās darba vietas tiek veidotas jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri bez darba ir vismaz 6 mēnešus; kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, vai kuri ir beiguši pilna laika izglītības programmas apguvi ne vēlāk kā pirms diviem gadiem, bet vēl nav ieguvuši pirmo pastāvīgo algoto darbu, kā arī jauniešiem ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

 

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem izlasāma NVA mājaslapas sadaļā "Darba devējiem" → „Pasākums noteiktām personu grupām”.


Kā darba devējam pieteikties subsidēto darba vietu izveidei?
1. solis: 
Jāizdrukā pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapas sadaļā "Darba devējiem"→ „Pasākums noteiktām personu grupām
2. solis: 
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3.solis: 
Līdz 2018. gada 15.februārim aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot subsidēto darba vietu. Ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu,  tas elektroniski jānosūta uz NVA filiāles e-pasta adresi (visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā).

 

Uzziņa: Ar NVA atbalstu 2017.gadā 788 darba devēji bija izveidojuši kopumā 1117 subsidētās darba vietas. Pērn subsidētajās darba vietās bezdarbnieki tika nodarbināti tādās profesijās kā, piemēram, traktortehnikas vadītājs, veikala pārdevējs, pārdevējs konsultants, asistents personām ar invaliditāti, lietvedis, palīgstrādnieks​ u.c.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.