19.04.2016
Pieņem iesniegumus LEADER programmas apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” atgādina, ka pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” pieņemšana notiks no  2016.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam.

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju un kur var iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā pieņem darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

 

 

Projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad[uz]lad[punkts]gov[punkts]lv

 

Instrukcija projektu iesniedzējiem par projekta iesnieguma aizpildīšanu EPS ir pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/files/eps_rokasgramata_leader.pdf

Projektu iesniegumu pieņemšanas laikā potenciālajiem projektu iesniedzējiem ir iespējams arī konsultēties ar administratīvo vadītāju Dagniju Ūdri biedrības birojā Strenčos. Vēlams iepriekš sazināties.

 

 

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.