28.03.2019
Projekta SUPER eksperti stāsta par eko inovāciju nozīmi un rīcību plānu inovāciju atbalsta sistēmas pilnveidei; pieejamas video prezentācijas

Izmantojot Inovāciju nedēļas konceptu, 28. februārī, Valmierā, projekta “SUPER” darba grupa tikās konferences “Inovācija attīstībai” laikā , izmantojot iespēju īpašu uzmanību pievērst eko inovāciju nozīmībai gan Vidzemes reģionā, gan Latvijā kopumā. Uzaicinātie projekta SUPER īstenotāji iepazīstināja gan darba grupas pārstāvjus, gan arī konferences apmeklētājus ar projektā izstrādāto rīcību plānu.

 

Klātesošajiem tika stāstīts par plānā ietvertajiem galvenajiem aspektiem un izpētes secinājumiem, tai skaitā arī izaicinājumiem, kurus nevajadzētu ignorēt. Tādējādi politikas veidotāji – ministriju pārstāvji, atbalsta organizāciju pārstāvji, pašvaldību vadītāji un speciālisti, kas atbildīgi par uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstības plānošanu pašvaldībā, uzņēmēji un citi, kopumā ap 150 interesentu, tika rosināti pievērst uzmanību inovāciju, īpaši eko inovāciju nozīmei Latvijā kopumā, kā arī tika aicināti detalizētāk iepazīties ar vairākiem jautājumiem, kas tiks risināti rīcību plānā, lai pilnveidotu inovāciju atbalsta sistēmu gan reģionā, gan valstī kopumā.

 

Projekta SUPER vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā Laima Engere uzskata: “Lai sekmīgi īstenotu rīcību plānu atbalsta instrumentu pilnveidei, kā rezultātā mazo un vidējo komersantu konkurētspēja palielinātos līdz ar inovāciju kapacitātes celšanos, vispirms visām iesaistītajām pusēm jāapzinās eko inovāciju nozīmība un iespējas. Vidzemes Inovāciju nedēļa bija lieliska platforma, kurā tēmu aktualizēt, stāstot par tuvākās nākotnes plāniem rīcību plāna kontekstā, kas tiek izstrādāts projekta SUPER ietvaros.”

 

Lai apziņu vairotu, pasākumā ar savu pieredzi tika aicināts dalīties arī Stefs Roels (Stef Röell) – projekta “SUPER” partneris, vienlaikus arī Utrehtas Ekonomikas padomes finanšu vadītājs Nīderlandē. Pārstāvot organizāciju, kas uzskatāma par labu piemēru, kā iespējams veidot spēcīgu atbalstu eko inovāciju attīstībai reģionā, ārvalstu eksperts atklāja vairākus noderīgus piemērus, kādas aktivitātes iespējams īstenot, lai panāktu, ka uzņēmumi vairāk investē tieši eko inovāciju attīstībā. Vienlaikus Roels atklāja savu redzējumu, kā būtu jāveido atbalsta instrumenti uzņēmējiem, lai tie no vienas puses spētu būt elastīgi, reaģējot uz konkrētā brīža situāciju tirgū, taču tajā pat laikā nezaudējot ilgtspēju un stabilitāti ilgtermiņā.

 

Eksperts norādīja, ka uzņēmējiem šis ir īstais brīdis, lai ne tikai veicinātu sava uzņēmuma attīstību, bet vienlaikus arī risinātu sabiedrībai būtiskas problēmas, kur eko inovācijas var kalpot par efektīviem risinājumiem. Turklāt klātesošie saņēma norādi, ka, tie uzņēmumi, kas neinvestēs eko inovācijās, visticamāk no spēles izkritīs, jo sabiedrība un tirgus šobrīd mainās un aprites ekonomika un ilgtspējīgi produkti un pakalpojumi kļūst prioritāri. Eksperts norādīja, ka beidzot tiek kliedēti stereotipi par to, ka eko inovācijas ir dārgs process, vienlaikus piebilstot, ka finanšu atbalsta instrumenti šobrīd ir pietiekami plašā klāstā, turklāt ir jāpievērš uzmanība arī tiem resursiem, kas ir pieejami starptautiski.

 

Jāatzīmē, ka Stefa Roela viesošanās Latvijā bija īpaši būtiska, ņemot vērā, ka dažas Vidzemes reģiona rīcības plāna aktivitātes attīstītas, vērtējot, kā funkcionē un tiek pilnveidota Nīderlandes atbalsta sistēma. Kā atzina Roels, pirms sistēmas uzlabojumiem ir būtiski apzināt atbalsta saņēmēju viedokli un vajadzības.

 

Savukārt Ilona Platonova, projekta SUPER eksperte savā prezentācijā uzsvēra: “Vidzemes uzņēmēju mazā aktivitāte inovāciju vaučeru un kompetences centra atbalsta programmas izmantošanā signalizē, ka pastāv būtiskas problēmas atbalsta instrumentu ekosistēmā. Daži no secinājumiem – atbalsta sistēma ir pārāk sadrumstalota, atbalsta sniedzēju funkcijas pārklājas, bet citas vispār netiek nodrošinātas. Turklāt iezīmējas vēl kāda būtiska nianse – šķietami bagātīgajā informācijas laikmetā joprojām informācija nesasniedz mērķauditoriju un virkne uzņēmēju par pastāvošajiem atbalsta instrumentiem joprojām nezina.”

 

Lai piedāvātu iespēju ikvienam interesentam iepazīties vairāk ar eko inovācijas konceptu un tās nozīmi uzņēmuma un teritorijas attīstībā, kā arī, lai veidotu dziļāku izpratni par atsevišķām rīcību plānā iekļautajām aktivitātēm, aicinām noskatīties ekspertu uzstāšanos konferencē “Inovācija attīstībai”. Stefa Roela VIDEO PREZENTĀCIJA “Kā izvairīties no šķietami ātrām, bet īsmūžīgām uzvarām biznesā? Atbalsta sistēma pārskatīšana” un Ilonas Platonovas video prezentācija  “Īsmūžīgas uzvaras pretstatā ilgtspējai. Eko inovāciju sistēmas izvērtējums Latvijā” skatāmas ŠEIT, kā arī Vidzemes Inovāciju nedēļas mājaslapā http://innovation.vidzeme.lv  (video pieejami angļu valodā).

 

Jāuzsver, ka kopš projekta SUPER ieviešanas sākuma 2016. gadā, Vidzemes plānošanas reģions ir mērķtiecīgi vērtējis pastāvošo inovāciju atbalsta sistēmu Latvijā, t.sk. Vidzemes reģionā. Veiktas arī intervijas ar eko inovatīviem uzņēmējiem un organizētas vairākas diskusijas, kurās piedalījušies gan politikas veidotāji, gan atbalsta organizāciju pārstāvji, gan citi procesā iesaistītie. To mērķis -  vienoties par lietām, kas būtu uzlabojamas vai maināmas, lai inovāciju atbalsta sistēma būtu labvēlīga uzņēmumiem, paaugstinot eko inovāciju kapacitāti uzņēmējdarbības vidē.

 

Vienlaikus jāatzīst, ka,  darbošanās starptautiskā projektā, kas apvieno 10 partnerus no deviņām Eiropas valstīm, ļāvusi detalizēti iepazīties ar inovāciju un jo īpaši eko inovāciju atbalsta sistēmām arī citviet.  Izvērtētas gan citu pieļautās kļūdas, gan arī analizēti labie piemēri, lai pārņemtu to praksi, kas jau pierādījusi savu ilgtspēju un ļāvusi sasniegt labus rezultātus. Šis arī ir viens no galvenajiem mērķiem, īstenojot Interreg Europe programmas atbalstītus projektus – uzlabot pašmāju politiku, pārņemot labo praksi no citām valstīm un to pielāgojot vietējiem apstākļiem un specifikai.

 

Projekts “SUPER” Vidzemes plānošanas reģionā tiek īstenots ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020 atbalstu. Tā mērķis - attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru reģionos.

 

Foto: Uģis Brālēns

 

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa,

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Vidzemes plānošanas reģionā

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.