10.07.2017
Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā

2017.gada 7.jūlijā Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 5.6.2.0/16/I/004 par Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.

 

2016.gadā daļa no projekta aktivitātēm jau tika veiktas – atjaunots Parka ielas segums (2.kārta). Līdz 2018.gada beigām plānots izveidot ražošanas teritoriju Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā, t.i., jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, teritorijas labiekārtošana un industriālo pieslēgumu (elektroenerģijas) ierīkošana / jaudas palielināšana degradētajā teritorijā, lai veicinātu jaunu uzņēmumu izveidošanos un / vai esošo uzņēmumu paplašināšanos.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 568 307,98 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3 286 368,03 EUR un neattiecināmās izmaksas 281 939,95. EUR. 2 595 572,35 EUR ir ERAF finansējums,   137 412,65 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 553 383,03 EUR attiecināmajām izmaksām un 281 939,95 EUR neattiecināmajām izmaksām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

 

                                                                        

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.