27.11.2020
Sociālā uzņēmējdarbība – darbs, kas rada pievienoto vērtību

Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus, lai risinātu kādu sociālo problēmu vai radītu nozīmīgu sociālo labumu sabiedrībai. Latvijā reģistrēti vairāk nekā 100 sociālie uzņēmumi dažādās nozarēs un jomās, taču tos visus vieno mērķis radīt labvēlīgu sociālo ietekmi uz sabiedrību.

 

Kopš 2018. gada 1. aprīlī stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, sociālā uzņēmuma statusu saņēmuši 143 uzņēmumi, no tiem šobrīd 128 ir aktīvi sociālie uzņēmumi, 15 uzņēmumiem statuss laika gaitā dažādu iemeslu dēļ ir atcelts vai atņemts. 43 gadījumos sociālā uzņēmuma statuss nav piešķirts (noraidīts), vai pretendents atsaucis iesniegumu.

 

Līdz 2020. gada 17. novembrim "Attīstības finanšu institūcija Altum" AS (Altum) pavisam bijuši iesniegti 189 granta pieteikumi sociālās uzņēmējdarbības programmā. Altum piešķīris 98 grantus par kopējo summu 6,197 milj.EUR, noraidīts (vai pretendents atteicies) 81 granta pieteikums. Altum noslēdzis 93 granta līgumus gan ar sociālajiem uzņēmumiem, gan arī sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, kad vēl nebija spēkā Sociālā uzņēmuma likums, par 5,783 milj. EUR. Kopš Labklājības ministrijas ESF projekta sākuma (2016.gadā) 35 uzņēmumi jau pabeiguši īstenot biznesa plānus sociālajā uzņēmējdarbībā un turpina darboties sociālajā jomā.

 

Populārākā sociālo uzņēmumu darbības joma ir darba integrācija, kurā darbojas 25 procenti no reģistrētajiem uzņēmumiem. Darba integrācijas sociālo uzņēmumu mērķis ir nodarbināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas. Savukārt audzis ir to uzņēmumu īpatsvars, kas darbojas izglītības jomā – skolas un pirmskolas iestādes (21%), kas bieži izmanto alternatīvas metodes, ļaujot iekļauties klases kolektīvos arī skolēniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat sociālie uzņēmumi nodarbojas sporta un veselības nozarē 15%, ar iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošanu un kultūras daudzveidību 12%, atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām 8%, sociālo pakalpojumu sniegšanu 6%, vides aizsardzību 4% un citās jomās 9%.

 

Ģeogrāfiski lielākais īpatsvars 53% sociālo uzņēmumu atrodas Rīgā, 18% Pierīgā, 13% Kurzemē, 6% Vidzemē, pa 5% Zemgalē un Latgalē.

 

No šā gada 30. novembra līdz 6. decembrim Latvijā norisināsies Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa, kuras ietvaros norisināsies tiešsaistes meistarklases un forums, sniedzot noderīgus padomus, kā uzsākt sociālo uzņēmējdarbību un veiksmīgi darboties šajā nozarē:

  • 30. novembrī plkst. 11.00 tiešsaistes meistarklase “Pieci soļi, kā uzsākt sociālo uzņēmējdarbību savā pilsētā”;
  • 1. decembrī plkst. 11.00 tiešsaistes meistarklase “Praktiski padomi, kā atrast savu klientu”;
  • 2. decembrī plkst. 11.00 tiešsaistes meistarklase “Laužot biznesa kanonus: sociālā uzņēmējdarbība kā tautsaimniecības un sabiedrības ilgtspējas instruments”;
  • 3. decembrī plkst. 11.00 tiešsaistes forums “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: iespējas un ieguvumi”.

 

Meistarklases un forumu būs iespējams vērot tiešsaistē Labklājības ministrijas mājaslapas sadaļā “Jaunumi” vai Facebook kontā https://www.facebook.com/labklajibasministrija/!

 

Konsultācijas sociālajiem uzņēmumiem biznesa plāna izstrādei

Lai atvieglotu kvalitatīvu biznesa plānu sagatavošanu, Labklājības ministrija no 2020. gada sniedz iespēju sociālajiem uzņēmējiem saņemt bezmaksas konsultācijas biznesa plāna izstrādei par sociālo uzņēmējdarbību, finansēm, mārketingu, grāmatvedību un nodokļiem. Katrs sociālais uzņēmums var saņemt 70 konsultācijas. Šādu iespēju ir izmantojuši 12 uzņēmumi (katrs uzņēmums izmantojis vidēji 25 konsultācijas).

 

Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkurss

2020. gada decembrī tiks izsludināts sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkurss. Idejas varēs iesniegt līdz 2021. gada janvāra beigām. Katrs pretendents varēs iesniegt vienu biznesa ideju. Paredzamais finanšu atbalsts dotācijas veidā plānots no 5 000 līdz 50 000 eiro. Dotācijas saņemšanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam būs jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas iegūs sociālā uzņēmuma statusu un īstenos biznesa plānu. Paredzamais termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu sasniegšanai – līdz 2022. gada septembrim.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.