11.05.2018
LAD apstiprina  projekta iesniegumu

Saimnieciskās darbības veicēja, tautas daiļamata meistare Anita Kozlovska saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts iesniegtais projekts “Izšūšanas mašīnas rāmju un piederumu iegāde saimnieciskās darbības izšūšanas pakalpojumu attīstības jomā” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība "Ziemeļgauja".

 

Projekta aktivitātes norisināsies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projektu īstenos no 2018. gada 20. aprīļa līdz 2018. gada 30. novembrim. Projekta mērķis ir piedāvāt jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunas un papildus iekārtas esošajām, nodrošināt saimnieciskās darbības daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un paaugstinot tās konkurētspēju un kvalitāti.

 

Projekta ietvaros plānots iegādāties cepuru rāmju komplektu un tā rāmi, montāžas detaļas cilindru rāmim, cilindru rāmju komplektu, cilindru rāmi, izšūšanas rāmi 130mm x180mm, izšūšanas rāmi 40mm x 60mm, malu izšūšanas rāmja komplektu, apaļo rāmju komplektu, statīvu izšūšanas mašīnai, skavu rāmi, brīvās šūšanas komplektu, programmatūras atjauninājumu, programmnodrošinājumu.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 3766,73 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2636,71 EUR jeb 70 % no attiecināmajām izmaksām un 1130,02 EUR ir saimnieciskās darbības veicējas nodrošinātais privātais finansējums.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Tautas daiļamata meistare,

Saimnieciskās darbības veicēja

Anita Kozlovska

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.