04.03.2021
Vidzemes Attīstības programmas 2021-2027 izstrādes ietvaros norisināsies tematiskā diskusija par uzņēmējdarbības un inovāciju ekosistēmas attīstīšanu reģionā

No 2021. gada 8. februāra līdz 9.martam Vidzemes plānošanas reģions (VPR) organizē Attīstības programmas 2021-2027 1. redakcijas projekta publisko apspriešanu, kuras laikā Vidzemes un citu novadu iedzīvotāji snieguši vērtīgu pienesumu Attīstības programmas izstrādē. Otrdien, 9. martā plkst. 10:00 aicinām satikties noslēdzošajā tiešsaistes tematiskajā diskusijā “Uzņēmējdarbība”, lai kopīgās diskusijās rastu jaunus risinājumus uzņēmējdarbības un inovāciju ekosistēmas attīstībai reģionā. Reģistrācijas saite tematiskajai darba grupai pieejama ŠEIT.

 

Lai pēc iespējas padziļinātāk izzinātu un uzklausītu uzņēmēju vēlmes, diskusijas dienaskārtībā iekļautas vairākas tematiskās darba grupas: uzņēmēju izaicinājumi; inovāciju ekosistēmas attīstība; industrijas, zinātnes un izglītības sadarbība; industrijas pārveide un konkurētspēja; uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi; tūrisma uzņēmējdarbība. Tāpat arī dalībnieki tiks iepazīstināti ar VPR iniciatīvām un piemēriem uzņēmējdarbības un inovāciju sekmēšanai reģionā. Tiks prezentētas tendences un prioritātes Baltijas jūras makro-reģionā, veidojot pārdomātu un sadarbībā balstītu inovāciju un uzņēmējdarbības ekosistēmu, kā arī iespējas, ko sniedz Starptautiskā inovāciju brokeru sistēma.

 

Sociālā uzņēmuma “Mans peldkostīms” (SWIMBE) līdzdibinātāja Laura Žukovska-Supe komentē: Uzņēmējiem ir jāseko līdzi politikas plānošanas dokumentu izstrādei un pēc iespējas jāpiedalās to veidošanā, lai nodrošinātu savu interešu pārstāvību, kam nereti ir būtiska nozīme tālākā Eiropas Savienības un valsts līdzekļu sadalē. Pašreizējā iespēja caur digitālām platformām iesaistīties tematiskās diskusijās ir uzņēmējiem ļoti ērts līdzdalības veids, un tāpēc tas ir jāizmanto. Ir labi, ka Vidzemes plānošanas reģions pirms katras diskusijas sniedz ieskatu konkrētās tēmas aktualitātēs un dod iespēju ikvienam brīvi izteikties, diskutēt un dzirdēt dažādus viedokļus. Nākamais plānošanas periods Latvijai ir ļoti būtisks – tas var mūs izvirzīt vadībā tādos virzienos kā digitalizācija, aprites ekonomika, atjaunojamā enerģija, viedā ražošana. Bet, ja būsim kūtri un reaģēsim uz pasaules aktualitātēm tikai reaktīvi nevis proaktīvi, varam palikt par vājāko valsti Baltijas jūras reģionā, kas ir nepieļaujams scenārijs.

 

Jau vairākus gadus viena no VPR prioritātēm ir uzņēmējdarbības atbalsts un uzņēmēju kapacitātes stiprināšana, padarot reģionu par konkurētspējīgu un uz izaugsmi vērstu vietu attīstībai. Starptautiskais inovāciju brokeru tīkls, inovāciju projektu vadītājs, inovāciju koprades laboratorija, digitalizācijas semināri, hakatoni, pieredzes apmaiņas vizītes – Vidzeme jau šobrīd realizē virkni atbalsta pasākumu uzņēmēju kapacitātes un konkurētspējas veicināšanai. Tomēr, lai pēc iespējas precīzāk iezīmētu būtiskākās aktivitātes un mērķus, ko Vidzemē sasniegt nākamo 7 gadu laikā, ir svarīgi dzirdēt gan uzņēmēju, gan atbalsta organizāciju un politikas veidotāju redzējumu un viedokli par tālāko reģiona attīstību šajos jautājumos.

 

Kopš izsludināta publiskā apspriešana, norisinājušās jau četras tikšanās reizes, kā laikā gūts vērtīgs iedzīvotāju atbalsts Attīstības programmas 2021-2027 izstrādē. Tematiskās diskusijas risinājušās jautājumos par kultūru, dabas un kultūras mantojumu, spēcīgām kopienām, dabas kapitālu, aprites ekonomiku, drošu iekļaujošu sabiedrību, pieejamu izglītību, digitālu pārveidi, un sadarbību.

 

Komentārus un papildinājumus par Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 1. redakcijas projektu var iesniegt arī individuāli, aizpildot priekšlikumu veidlapu un nosūtot to vai nu elektroniski uz e-pasta adresi ieva.kalnina@vidzeme.lv, vai arī pa pastu (Vidzemes plānošanas reģions, Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4101).

 

Ar Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīzes dokumentu un Attīstības programmas 2021-2027 1. redakcijas projektu, kas nodots publiskajai apspriešanai, var iepazīties VPR mājaslapā, sadaļā “Attīstības plānošana” – “Sabiedrības līdzdalība”.  

 

Uzziņai par precizējošiem jautājumiem aicinām sazināties ar VPR Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāju Ievu Kalniņu (ieva.kalniņa@vidzeme.lv; mob.t. 26533464).

 

Pasākums tiek organizēts VPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes un projekta „GoSmart BSR” aktivitāšu rezultātu komunicēšanas vajadzībām. Projektu GoSmart BSR īsteno VPR sadarbībā ar partneriem no Baltijas jūras reģiona valstīm Interreg BJR programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar ERAF līdzfinansējumu. VPR attīstības programma 2021-2027 tiek izstrādāta arī ar Apvārsnis 2020 projekta PoliRural atbalstu.

 

Jautājumiem: Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, tel. 26533464, e-pasts ieva.kalnina@vidzeme.lv

 

Informāciju sagatavojusi: Marta Riekstiņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: marta.riekstina@vidzeme.lv

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.