24.10.2019
Vidzemes plānošanas reģions iepazīstina ar plānu inovācijas veicināšanai uzņēmumos

Praktiska foruma “Digitalizācija bioekonomikas attīstīšanai” ietvaros Līgatnē aizvadītajā nedēļā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) iepazīstināja ar izstrādātu plānu inovācijas veicināšanai uzņēmumos sadarbībā ar pētniekiem. Piedāvātas divas konkrētas aktivitātes, kuru testēšanai pasākuma laikā jau pieteikušies pirmie dalībnieki.

 

Forumā bija pārstāvēts kupls skaits nacionāla un vietēja mēroga organizāciju, kas saistītas ar inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību, tāpat pētnieki un uzņēmēji. VPR piesaistītā pētniece Līga Brasliņa klātesošos uzrunāja, rosinot apdomāt, ko varam darīt labāk, lai atbalstītu inovācijas reģionā? Šis jautājums arī ir bijis vadmotīvs, izstrādājot  pavisam reālus instrumentus jauninājumu veicināšanai reģiona uzņēmumos, piesaistot pētniecības kapacitāti jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē.

 

Nereti uzņēmējiem trūkst padoma un zināšanu, kā izmantot esošo inovāciju atbalsta sistēmu uzņēmuma izaugsmei, tāpēc VPR piedāvātais rīcības plāns paredz Inovāciju projektu vadītāja atbalstu, kas palīdzēs praktiski īstenot inovāciju izstrādes projektus dažādos to posmos. Tāpat VPR aicinās iesaistīties Inovāciju laboratorijā, kur kopdarba procesā ar pētniekiem un citiem profesionāļiem dzīvā diskusijā, kas tiks profesionāli vadīta, definēs uzņēmējdarbības izaicinājumus, vienlaicīgi meklējot pētniecības piedāvātās iespējas.

 

Jau informējām, ka VPR izstrādājis pētījumu, kurā secināts, ka Vidzemes mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji salīdzinoši maz piesakās jau esošiem inovāciju atbalsta pasākumiem un tam ir virkne iemeslu. Nereti trūkst informācijas un izpratne par iespējām, ko sniegtais atbalsts paver konkrētai uzņēmējdarbībai. Tāpat pastāv sadarbības trūkums ar zinātniskajām institūcijām, kvalificēta darba spēka trūkums un talantu aizplūšana, birokrātiskais slogs, lai saņemtu atbalstu, kā arī finanšu nepietiekamību inovāciju realizācijai, tai skaitā pētniecībai un attīstībai.

 

Šis pasākums bija daļa no rīcības plāna rezultātu izplatīšanas, kurā varēja ne tikai iepazīties ar plāna saturu, bet arī pieteikties jau Inovāciju laboratorijas un projektu vadītāja pakalpojumu testēšanai drīzumā.

 

VPR šogad organizēja virkni tikšanos plānā esošo ideju apspriešanai ar visām iesaistītajām pusēm – valsts iestādēm, zinātnes un pētniecības institūcijām, kā arī biznesa sektoru. To laikā tika saņemti komentāri un ieteikumi, kas vēlāk iestrādāti dokumentā. Iesaistītās puses plānoto atzina par lietderīgu un nepieciešamu. Papildu pieteikšanās aktivitātēm tiks izsludināta drīzumā.

 

Plašāk – Laima Engere, laima.engere@vidzeme.lv.

 

Aktivitātes notiek VPR īstenotā Interreg Europe programmas projekta “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (EcoRIS3)” ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot atbalsta instrumentus inovāciju vides veicināšanai Vidzemē viedās specializācijas jomās.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa

Vidzemes plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.