16.11.2017
Parakstīts Finansēšanas līgums par projekta Valgas-Valkas centrs īstenošanu

 

Valkas novada dome kā projekta vadošais partneris un Igaunijas Republikas Finanšu ministrija kā programmas Vadošā iestāde 2017.gada 13.novembrī parakstīja Finansēšanas līgumu par INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51) īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi.

 

Projekta mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 3 529 411,76 EUR no kurām 85% jeb 2 999 999,98 EUR ir Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 finansējums (ERAF). Valkas novada domes budžets projektā ir 1 777 987,29 EUR, t.sk., 1 511 289,19 EUR (85%) ERAF finansējums, 88 899,36 EUR (5%) valsts budžeta dotācija un  177 798,74 EUR (10%) Valkas novada domes līdzfinansējums.

 

Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” aktivitātes jau tika uzsāktas 2016.gadā, kad tika rīkots starptautisks arhitektūras konkurss. Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojektu izstrādā arhitektu birojs no Spānijas “In Project Studio Barcelona SPC”.

 

2017.gada 15.novembrī Valgas rātsnamā notika kārtējā projekta darba grupas un arhitektu sanāksme, kuras laikā tika prezentēts būvprojekta uzmetums un pārrunātas būvprojekta tehniskās detaļas. Plānots būvprojektu pabeigt līdz 2017.gada beigām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.