Vēl tikai  līdz 2.februārim  studējošie jaunieši aicināti pieteikties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē praktikantu programmai. Prezidentūras praktikantu programma sniegs iespēju ikvienam studentam neatkarīgi no viņu izvēlētās studiju programmas veikt studiju praksi, piesakoties par ārvalstu delegāciju ...

29.01.2014

J.Cimzes Valkas mūzikas skolā atsāksies iepriekšējo gadu tradīcija – „Muzikālās trešdienas” jaunās sezonas koncerti. Pirmais koncerts „Skan akordeons” notiks jau 5. februārī plkst. 17.30 skolas zālē. Atklāšanas koncertā muzicēs skolotājas Ārijas Tomiņas akordeona klases audzēkņi. ...

28.01.2014

29.janvārī plkst. 11.00 Valkas novada BJC "Mice" zālē notiks vokālās mūzikas konkurss "Balsis" 1.kārta, kurā piedalīsies desmit kolektīvi no Valkas un Strenču novadu izglītības iestādēm.   Arī Valkas pamatskolas 3.-4.klašu ansamblis gatavojas konkursam.  Jaunie dziedātāji cītīgi mācās jaunas dziesmas. Konkursam ...

24.01.2014

 Atmodas un cerību laika sākums. Tā pirms 23 gadiem dēvēja barikādes un dēvē joprojām. Kalendārā 20.janvāris ir Latvijas barikāžu aizstāvju atceres diena. Daudzās vietās Latvijā iedegās atmiņu ugunskuri. Arī  Valkas pamatskolā  5.-9.kl. skolēni pulcējās skolas  pagalmā, kur tika iekurts ugunskurs. Barikāžu ...

23.01.2014

Lai skolēniem būtu iespēja paplašināt, padziļināt un apliecināt savas zināšanas, Izglītības satura centrs un Valkas novada Izglītības pārvalde katru gadu organizē mācību priekšmetu olimpiādes skolēniem. 2013./2014.mācību gada pirmajā semestrī Valkas novada skolēni piedalījās četrās novada olimpiādēs  ...

22.01.2014

 Aptaujas mērķis ir noskaidrot Latvijas pieaugušo viedokļus par pieaugušo izglītības īstenošanu un tās pilnveides iespējām. Katra respondenta piedalīšanās aptaujā sniegs būtisku ieguldījumu sabiedriskās domas izpētes analīzē, kas ļaus novērtēt esošo situāciju un izstrādāt risinājumus pieaugušo ...

20.01.2014

Darbs un karjera ir mūsu dzīves nozīmīga sastāvdaļa. Tādēļ aicinām piedalīties aptaujā par karjeras pakalpojumiem. Jūsu atbildes sniegs ieguldījumu kvalitatīvāku karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā. Aicinām pieaugušos un jauniešus (no 15 gadu vecuma) aktīvi izteikt savu viedokli elektroniskā ...

12.12.2013

Decembra sākumā Valkas pamatskolā notika tradicionālais labdarības pasākums „No sirds uz sirdi”.  Skolēni plānoja un īstenoja sirsnīgus labdarības projektus. Veicot brīvprātīgo darbu, bērni mācījās, kā palīdzēt tiem, kuriem tas nepieciešams - sirmgalvjiem, skolasbiedriem. Jaunāko klašu skolēni ar ...

12.12.2013

11.Valkas mazpulks aizvadījis notikumiem un darbiem bagātu gadu, un trim visaktīvākajiem mazpulcēniem tas noslēdzās ar skaistu viesošanos pie draugiem Alūksnes pusē.   6.decembrī Ziemeru pagasta Māriņkalna tautas namā 29.Ziemeru mazpulks svinēja 15 gadu jubileju. Ziemerieši bija daudz paveikuši, gan skaisti ...

11.12.2013

Valkas pamatskolā noritējusi akcija „Esi tumsā saredzams” . Tās mērķis aicināt skolēnus rūpēties par savu drošību uz ielas. Tagad, kad tumsa no rītiem lēnu atkāpjas un vakaros ātri iestājas, ir svarīgi būt saredzamam. Lai ceļš uz skolu un atpakaļ būtu drošs, skolas padomes pārstāvji akcijas laikā ...

11.12.2013

Piektdien, 6. decembrī, Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notika starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas „Award” apbalvošanas pasākums, kurā piedalījās arī programmas „Award” dalībnieki no Valkas.   Pasākumā starptautiski atzītus bronzas, sudraba ...

10.12.2013

Turpinot tradīciju, SIA „VTU Valmiera” izsludina zīmējumu un veidojumu konkursu, kurā aicināti piedalīties arī Valkas novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērni.   Šogad konkursa tēma ir „Mans nākotnes autobuss”. Bērni tiek aicināti dalīties ar saviem sapņiem, iecerēm, domām un vēlmēm – ...

12.12.2013
16.12.2013

6.; 13.; 20. decembrī plkst. 15:30 - radošās darbnīcas ZIEMASSVĒTKU GAIDĀS Valkas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā. Darboties darbnīcās gaidīti jaunāko klašu skolēni - būs iespēja zīmēt, darboties ar papīru. Tiks darināti Ziemassvētku rotājumi, ar kuriem varēs izrotāt bibliotēku vai ...

04.12.2013

Vakar Valkas novadpētniecības muzejā godināja novada pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ilggadējos pedagogus. Tā ir tradīcija - katru gadu sveikt tos, kas izglītības darbā nostrādājuši 50, 45, 40, 35 un 30 gadus. Šogad 50.pedagoģiskā darba jubilejā sveica J.Cimzes Valkas mūzikas skolas akordeona klases skolotāju ...

27.11.2013