03.12.2014

Pavisam nemanot ir paskrējuši jau 5 gadi, šķiet, vēl nesen mācījāmies pirmo dziesmu, pirmos deju soļus un iestudējām pirmo izrādi. Visi trīs kolektīvi 22.novembrī svinēja savu skaisto jubileju. Pasākums bija izdevies, jo laiks paskrēja nemanāmi. Arī skatītāji ar interesi vēroja visus priekšnesumus, gaidot nākamos, ...

25.11.2014

Zvārtavas pagastā noslēdzies biedrības ,,Atrodi laiku sev’’ projekts “Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”, kur neformālā vidē ar neformālām metodēm bērnus motivēja aktīvāk mācīties.   Projekta ...

19.11.2014

Gaidīsim visus interesentus uz Zvārtavas pagasta tautas nama kolektīvu  - sieviešu vokālā ansambļa, līnijdeju kolektīva un teātra kolektīva 5 gadu jubilejas pasākumu.   Tas notiks 22.novembrī Mierkalna Tautas namā kopā ar draugu kolektīviem, kas bijuši pie mums un ar kuriem šo 5 gadu laikā esam sadraudzējušies.   Koncertā ...

19.11.2014

14.novembrī 16:00 Mierkalna tautas namā skanēs Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltītais koncerts „Manā zemē”. Svētkos teiksim „PALDIES” pagasta cilvēkiem. Ieeja – BRĪVA   Koncertā piedalīsies Zvārtavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis un Ozolu pamatskolas skolēni. ...

11.11.2014

Aicinām visus zvārtaviešus un ciemiņus kopā ielīgot Jāņu dienu. Tiekamies 20.jūnijā plkst 20:00 pie Luturskolas. Aicinājums ņemt līdz ziedus un kļavu lapas, jo būs iespēja iemācīties un pagatavot Jāņu vainagus un kļavu lapu cepures. Pie ugunskura ieskandināsim līgo dziesmas, iesim rotaļās un nogaršosim Jāņu dienas ...

12.06.2014